Uetterrettelig om etterrettelighet

(Før noen protesterer: Jeg er fullt klar over at dette er relativt små og kanskje pirkete saker satt opp mot de mediaavsløringene som har rast denne uken, men finner det likevel litt sørgelig at pressen skal være såpass upresis og villedende i gjengivelsen av hva folk sier og mener, selv i artikler som handler om viktigheten av å være korrekt i slike gjengivelser.)

Les videre

Det er ALARM! (når vi ser bort fra essensielle faktorer)

Artikkelen er også publisert på Journalisten.no.

Sist fredag advarte Dagsavisen på sin forside om at store deler av Oslos befolkning risikerte å bli stående uten representanter fra sin bydel i det nye bystyret:

dagsavforside-bystyre

Artikkelen forteller oss at: Les videre

Akademisk frihet, men bare for privatpersoner?

Den siste tiden har vi jevnlig sett oppslag der offentlige ansatte forteller at de blir kritisert og irettesatt for at de deltar i den offentlige, men sjelden i så absurd form som i Telemarksavisa tirsdag denne uken.

Foranledningen var at førsteamanuensis Inger Birkeland ved Høgskolen i Telemark hadde skrevet en kronikk i Aftenposten der hun tok for seg Rjukans og Notoddens nyervervede verdensarvstatus, og – samtidig som hun så frem til mulighetene dette ville gi for regionen – også kom med en serie problematiseringer og bekymringer for uheldige konsekvenser som dette potensielt også kunne få.

At kulturavdelingen i fylkeskommunen (representert ved fylkeskultursjefen, en teamleder, og en verdensarvkoordinator) følte behov for å komme med et tilsvar, er både naturlig og rimelig. Men det som overhodet ikke fremstår som rimelig, er at man (både i sitt leserinnlegg og i tilhørende nyhetsartikkel i TA) retter særlig kritikk mot Birkeland for at hun signerte innlegget med stillingstittel og den institusjonen hun arbeider ved: Les videre

Dagens dikt: Årsdagen

Årsdagen

Vi var nær ved nederlaget.
Vi strakk ikke til,
da vi ravet under slaget
niende april.
Frihet bærer med seg strenge
nådeløse krav,
og vi spurte litt for lenge:
«Hvor blir hjelpen av?»

Men vår frihet er et bilde
bare av oss selv;
stanses i vårt sinn dens kilde,
er vi dømt som trell.
Vi har lært det: Skal vi leve
ensomme og fri,
skjer det ikke ved å kreve,
bare ved å gi. Les videre

Forsinket apropos om nettavstemninger

(Denne oppdateringen skulle selvsagt ha kommet for en måned siden men jeg glemte å skrive den da den var dagsaktuell.)

I juni kritiserte jeg Nettavisens Gunnar Stavrum for hans ukritiske bruk av egen nettavstemning for å trekke konklusjoner om befolkningens holdning til forslaget om folkeavstemning om Syria-flyktninger. Les videre

Ytringsfrihetslapskaus

Artikkelen er også publisert i en kortere versjon på Journalisten.no.

Forrige måned behandlet lagmannsretten ankesaken mot Ubaydullah Hussein, og valgte å opprettholde tingrettens avgjørelse om å frifinne Hussein for de delene av tiltalen som omhandlet indirekte oppfordring til terror. I følge Aftenpostens kommentator Joacim Lund, har retten med dette vist at de er «i utakt med folket» (utdragene nedenfor hentet fra ulike steder i Lunds kommentar):

Ubaydullah Hussain ble reddet av ytringsfriheten. Det burde han ikke blitt, sier folket.

Hussain ble imidlertid frikjent for oppfordring til terror, både i tingretten og lagmannsretten (…) Burde ytringsfriheten gjelde sånt? Ja, mener retten. Nei, mener folket.

Les videre

Twitteruke 28 oppsummert

Les videre

Så få mandater ville miljøpartiene fått AKKURAT NÅ!

Kunne vært fjerde størst

OPPSPLITTET: SV, Rødt og MDG får til sammen seks stortingsmandater i en ny måling. Hadde de slått seg sammen, ville de med 17 mandater vært Norges fjerde største parti.

.

forteller Klassekampen oss i sitt førstesideoppslag lørdag. Avisen tar utgangspunkt i en fersk stortingsmåling, der «venstresidevelgere [hvori opptatt MDG] får dårlig uttelling for stemmen sin«:

Til tross for 10,3 prosent oppslutning til sammen for SV, Rødt og MDG, ville partiene bare fått seks mandater til sammen på Stortinget. Hadde de vært ett parti, hadde de fått 17 mandater og blitt Norges fjerde største parti.

Det som imidlertid ikke nevnes (og som man må finlese barometeret ved siden av for å oppdage) er at denne elendige uttellingen skyldes at både SV og MDG har havnet hårfint under sperregrensen, med 3,9 % hver. Hadde bare ett av disse partiene vippet det eneste promillepoenget over sperregrensen (noe som er langt innenfor målingens feilmargin), ville de ha innkassert 4-5 ekstra mandater, og spriket mellom «oppsplittet» og «samlet» oppslutning ville blitt adskillig mindre. Les videre

Men hva var egentlig spørsmålet om foreldres alkoholvaner?

Artikkelen er også publisert på Dagbladet-bloggen.

NRK meldte på mandag om en ny undersøkelse om foreldres drikkevaner i ferien.

6 av 10 foreldre oppgir at de drikker alkohol på sommerferie når barna er til stede, viser en fersk spørreundersøkelse Ipos MMI har gjort for alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL.

(…)

Ifølge AV-OG-TIL oppgir også annenhver norsk forelder de drikker alkohol hver eneste dag i sommerferien.

Den eksakte spørsmålsformuleringen gjengis ikke i artikkelen, men ved henvendelse til NRK og AV-OG-TIL oppgir de at begge disse opplysningene bygger på at folk har blitt stilt spørsmålet (versaler i originalen):

Kan du huske hvor mange alkoholenheter du drakk [pr. dag] sist gang du var på sommerferie med BARN ELLER UNGDOM TIL STEDE?

med svaralternativene Ingen / 1-2 enheter / 3-5 enheter / 6-9 enheter / mer enn 10 enheter / Drikker aldri / Annet, husker ikke. Les videre