Høydepunkter fra arkivet (500-600)

Nye 100 blogginnlegg tilbakelagt, og tid for en ny oppsummering av høydepunkter. Høydepunkter fra de første 500 innleggene finner du her.

Den klart mest leste artikkelen over de siste månedene (og trolig min mest lest artikkelen noensinne) var «Voldtektsdebatt på konstruerte premisser«, om hvordan forsvarsadvokat Erik Leas virale kronikk om en voldtektssak viste seg å handle om et oppkonstruert eksempel – og ga en fremstilling som slett ikke samsvarer med den faktiske rettspraksis.

Et annet innlegg i samme sjanger var «Refset voldtektsfrifinnelse – på premisser stikk i strid med egne kilder«, der Mahmoud Farahmand (i en blogg hos Nettavisen) konstruerte et langt og indignert argument om hvorfor tre voldtektstiltalte ble frifunnet – basert på åpenbart uriktige premisser, som sto i strid med både dommen og all mediedekning av saken.

Jeg fikk også avlagt Dagbladets papiravis en visitt, i form av en kritikk av medienes terningkast- og personfokuserte valgkampdekning.

Den store faktasjekk-snakkisen denne sommeren/høsten var selvsagt opprettelsen av Faktisk.no – jeg gikk gjennom en del av de (etter min mening urimelige) angrepene som de ble utsatt for allerede før oppstarten, og hadde deretter diverse egne kritiske kommentarer til deres konkrete artikler og generelle prinsipper for virksomheten,

En annen større debatt denne høsten var påtrykket for at Human Rights Service burde miste sin statsstøtte – jeg benyttet anledningen til å samle opp et antall tidligere faktasjekker og andre kritikker av HRS’ artikler.

Og innimellom de mediekritiske artiklene skrev jeg også en artikkel om det overdrevne og tildels kontraproduktive fokusert på at absolutt alle må «være trygge på sin egen (uttrykkelig definerte) identitet».

God lesning!