Ingen hevder at Breivik er blitt «torturert»

Artikkelen er også publisert på mediedebatt.no, samt i engelsk versjon på min engelske blogg.

I en artikkel i sist ukes Observer fremfører Nick Cohen sterk kritikk av dommen om Anders Behring Breiviks soningsforhold, som han mener at representerer en virkelighetsfjern utvidelse av menneskerettighetsprinsipper langt utover deres rimelige virkeområde. Kritikken baserer seg imidlertid på en lang rekke påstander som er direkte feilaktige eller i hvert fall sterkt misvisende (især for et ikke-norsk publikum som har lite kjennskap til saken fra før).

Ikke minst gjelder dette Cohens påstand (som presenteres allerede i ingressen og siden gjentas et antall ganger) om at retten konkluderte med at Breivik hadde blitt «torturert» i fengsel. Realiteten er at ingen – selv ikke Breiviks egen advokat, og langt mindre retten – har hevdet at fengselets behandling utgjør «tortur». (Breivik selv har riktignok snakket om tortur, men disse utsagnene – blant alle andre outrerte og uhyrlige uttalelser fra terroristens side – har fint lite relevans for Cohens angivelige poenger.)

Påstanden fra Breiviks advokat – som dommeren ga ham delvis medhold i – handlet om «umenneskelig eller nedverdigende behandling«. Dette er selvsagt fortsatt en svært provoserende anklage når den kommer fra en terrorist og massemorder, men den er vesensforskjellig (både formaljuridisk og følelsesmessig) fra en påstand om «tortur».

Les videre

Twitteruke 15 oppsummert

Les videre

Når én irritasjon blir til fem sjokk

Artikkelen er også publisert på mediedebatt.no.

Undersøkelse: Konfliktnivået på norske veier er farlig høyt

kunne Dagbladet advare oss om på torsdag. På nettavis-forsiden skrus alarmismen enda et hakk opp, med overskriften

Nye sjokktall: Dette hater bilistene mer enn noen gang

Artikkelen tar utgangspunkt i en undersøkelse utført for Trygg Trafikk, der man har spurt om syklister irriterer seg over bilister i trafikken og vice versa:

Hele 86 prosent av bilistene sier at de irriterer seg over syklister av og til eller oftere, mens 78 prosent av syklistene sier det samme om bilistene.

– hvilket Dagbladet beskriver som «tilsynelatende skyhøyt konfliktnivå mellom bilister og syklister«, «farlig høyt irritasjonsnivå«, og «stort spenningsnivå«. (De to sistnevnte formuleringene er hentet direkte fra Trygg Trafikks pressemelding om undersøkelsen.) Og resultatene settes selvsagt i sammenheng med ukens kontroverser omkring Nitimens spøk om å ta syklister med bildøra.

Det første som er å bemerke er at undersøkelsen kun har undersøkt ‘konfliktnivået’ mellom syklister og bilister, og ikke andre kombinasjoner av trafikanter. Vi aner derfor ikke om bilister er spesielt irriterte på syklister, eller om de irriterer seg like mye/mer over andre bilister (eller fotgjengere, eller mopedister, eller Segway-førere).

Videre – som det også fremgår av artikkelen – har man oppnådd disse ‘skyhøye’ tallene på 78 og 86 prosent ved å legge sammen alle som irriterer seg «av og til eller oftere» – altså absolutt alle som ikke svarer «aldri» på spørsmålet om det «hender at du irriterer deg» over ‘motparten’ i trafikken.

Les videre

Twitteruke 14 oppsummert

Les videre

Tvangsdebatt på gale premisser

Bent Høie varsler at regjeringen vil foreslå nye tiltak for å redusere bruken av tvang i psykiatrien. Aftenposten hadde på tirsdag bred dekning av saken, med både en kronikk fra Høie og en lengre nyhetsartikkel der man gikk gjennom forslagene og innhentet kommentarer fra både bruker- og profesjonsorganisasjoner.

Artikkelen ledsages også av to faktabokser om «Typer tvang» og «Dette sier loven [i dag]». Førstnevnte er rimelig dekkende (selv om den utelater visse tiltak, som kroppsvisitasjon/romransakelse), men faktaboksen som skal forklare dagens lovverk bommer fullstendig  når den (etter å ha slått fatt at hovedregelen er at pasienter skal samtykke til behandling) hevder at:

«Tvang kan brukes når pasienten mangler selvinnsikt i egen sykdomsbilde, og tilstanden betegnes som livstruende.«

en beskrivelse som er feil på alle måter.

Les videre

Økning ble til kutt

Artikkelen er også publisert på mediedebatt.no

Venstres redaksjonskomite går inn for å innføre forsøk med differensierte dagpengesatser. Istedenfor dagens ordning med en fast sats på 62,4% av inntektsgrunnlaget i hele dagpengeperioden, foreslår man f.eks. å starte med å gi 80% av inntekten, for så å gradvis redusere ytelsene til 60%.

Begrunnelsen er dels at man håper at folk vil få ekstra motivasjon til å skaffe seg jobb hver gang man nærmer seg neste «trinn», og dels at man ønsker et jevnere ytelsesnivå for arbeidsledige kontra sykmeldte.

Les videre

Twitteruke 13 oppsummert

Les videre

Twitteruke 12 oppsummert

Les videre

Overvekt av feilaktig begrepsbruk

Jeg skrev forleden om problemet om at media ofte er veldig glade i å presentere tall fra nye forskningsfunn, og gjør seg stor flid med å bruke de presise og korrekte tallene, men er langt mer lemfeldige når det gjelder hva man faktisk har målt.

Denne ukens eksempel på fenomenet startet med en verdensomspennende studie av folks kroppsvekt, som advarte mot en kraftig økning av overvekt og fedme. Studien bruker kroppsmasseindeks (BMI)som mål på overvekt, og bruker de vanlige definisjonene der BMI over 25 er «overweight«, over 30 er «obesity«, over 35 er «severe obesity«, og over 40 «morbid obesity«. (På norsk bruker man tilsvarende inndeling, med begrepene «overvekt» for 25-30 og «fedme» (av varierende grad) for over 30.) Et av hovedfunnene var at det er 641 millioner «obese» mennesker på verdensbasis, og dermed flere enn antall undervektige.

Les videre