Burkini-forbudet som este ut

Artikkelen er også publisert hos Utrop.

I gårsdagens Aftenposten tok Oslo Frp-leder Aina Stenersen til orde for å følge Frankrikes eksempel og innføre burkini-forbud også på norske strender. Stenersen uttrykker klar støtte til politiets håndheving av det franske forbudet, og mener at «debatten har kommet skjevt ut»:

– Bildene [fra stranden i Nice] viser ikke en reell situasjon. Kvinnen tok av seg klærne for å vise at hun hadde en badedrakt under, hevder Frp-politikeren.

Jeg var neppe den eneste som stusset voldsomt over denne påstanden, men ble raskt gjort oppmerksom på at Stenersen i utgangspunktet hadde helt rett: Politiet opplyser at «Det som bildene viser, er at hun tar av seg klærne sine for å vise politiet at hun hadde badetøy under. Det var ikke politiet som ba henne gjøre dette.»

Dette har etterhvert blitt rapportert i de fleste medier, men jeg er likevel meget forbauset over at det ikke har blitt mer fremhevet og gitt mer oppmerksomhet.

Les videre

Twitteruke 33 oppsummert

Les videre

Når de redelige argumentene ikke strekker til

Institutt for Journalistikk arrangerer i september et kurs med tittelen «Inn i moskeene», som skal gi journalister og redaktører en “grundig innføring i islam og moskélivet”.

At Hege Storhaug er sterkt misfornøyd med tilnærmingen (kun på bakgrunn av den sparsomme forhåndspresentasjonen), er vel ikke spesielt overraskende. Men i tillegg til å refse arrangørene (i velkjent stil) for å ikke ta inn over seg trusselen som (visse) muslimer utgjør mot norske verdier, tyr hun også til rene usannheter og klare uredeligheter i sin kritikk.

Les videre

Alarmistisk om nettmobbing

En litt kortere versjon av artikkelen er publisert hos Dagbladet.

I en kronikk i VG 1. august advarer Telenor-direktør Berit Svendsen mot den høye forekomsten av nettmobbing i Norge, og refser norske foreldre for å «nekte [] å innse realitetene«.

Svendsen viser til at «andelen barn i Norge som sier de opplever nettmobbing har økt fra 13 til 15 prosent på to år«, og at selv om 65 prosent av foreldre (med barn i denne alderen) mener nettmobbingen er et problem for dagens barn og unge. så er «anerkjennelsen [] til liten hjelp da kun 14 prosent tror den digitale plagingen angår egne barn.» Dette mener hun viser at altfor mange foreldre «svikter» og «er for naive«, ved at de «tror at dette ikke gjelder våre egne barn«.

Svendsen kommenterer imidlertid ikke det faktum at de to prosentandelene (barn som opplever mobbing og foreldre som mener dette rammer egne barn) er nesten identiske. Selv om det helt sikkert vil være noe manglende overlapp her (noen foreldre vil ikke være klar over at barnet deres mobbes, mens andre vil tro at det skjer selv om det faktisk er tilfelle), så burde tallene i utgangspunktet tilsi at foreldrene har et ganske korrekt og realistisk bilde av omfanget.
Les videre

Twitteruke 32 oppsummert

Les videre

Intet nytt på nettavstemningsfronten

En forkortet versjon av artikkelen er publisert hos Utrop.

Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum skrev på torsdag om Arbeiderpartiets dittforslag-nettsted, under tittelen «‘Ap-berget’ mot innvandring«.. På dette nettstedet har publikum (dvs. hvem som helst) kunnet sende inn innspill til Aps neste partiprogram, og stemme over egne og andres forslag.

Stavrums artikkel fokuserer på forslagene innenfor temaet «integrering, innvandring og asyl«, der han konkluderer med at «stemningen som går igjen [på nettsiden er] svært kritisk til innvandring«.

Les videre

Twitteruke 31 oppsummert

xxxxxx

Les videre

Mitt samarbeid med Journalisten

Som en del av mine lesere antagelig har fått med seg allerede, har Journalistens nye redaktør Martin Huseby Jensen besluttet å avslutte deres samarbeid med meg.

Som Huseby Jensen har gjort det helt tydelig, handler dette helt og holdent om at han har et prinsipielt ståsted om at han ikke ønsker å bruke anonyme spaltister.
Han har gjort det klart at han anser min begrunnelse for at jeg må være anonym som fullt ut legitim og begrunnet, og at de heller ikke har hatt noe å utsette på mitt arbeide eller min øvrige opptreden.

Jeg er selvfølgelig skuffet over dette, men respekterer selvsagt hans soleklare rett som redaktør til å gjøre en slik omlegning av avisens redaksjonelle linje. Som jeg har sagt ved flere tidligere anledninger i denne debatten, så synes jeg at man burde kunne slippe til pseudonyme skribenter under streng kontroll – men har ikke noe problem med at enkeltmedier og enkeltredaktører har et annet ståsted og legger seg på en konsekvent linje om å ikke gjøre dette.

Jeg vil samtidig benytte anledningen (nok en gang) til å takke Huseby Jensen og Journalisten for det samarbeidet vi har hatt frem til nå, og for den støtten de har gitt meg i møte med en kritikk utenfra som har vært av heller broket kvalitet.

Forøvrig kommer jeg til å fortsette å skrive her på bloggen, og hos de andre mediene jeg samarbeider med.