Overvekt av feilaktig begrepsbruk

Jeg skrev forleden om problemet om at media ofte er veldig glade i å presentere tall fra nye forskningsfunn, og gjør seg stor flid med å bruke de presise og korrekte tallene, men er langt mer lemfeldige når det gjelder hva man faktisk har målt.

Denne ukens eksempel på fenomenet startet med en verdensomspennende studie av folks kroppsvekt, som advarte mot en kraftig økning av overvekt og fedme. Studien bruker kroppsmasseindeks (BMI)som mål på overvekt, og bruker de vanlige definisjonene der BMI over 25 er «overweight«, over 30 er «obesity«, over 35 er «severe obesity«, og over 40 «morbid obesity«. (På norsk bruker man tilsvarende inndeling, med begrepene «overvekt» for 25-30 og «fedme» (av varierende grad) for over 30.) Et av hovedfunnene var at det er 641 millioner «obese» mennesker på verdensbasis, og dermed flere enn antall undervektige.

Les videre