Myteknusefaktasjekk om Israel/Gaza, del 2

(Kort innledende kommentar for å unngå eventuell overfortolkning: Dette blogginnlegget er ikke ment som noe partsinnlegg i den større konflikten, og definitivt ikke som noe forsvar for Israels militære fremferd på Gaza-stripen i disse dager, men utelukkende som et korrektiv til den skjeve fakta- og historie-fremstillingen som blir gitt i den nevnte Dagbladet-kronikken.) Les videre

Kalenderfrykt

I flommen av dekning og analyser av den uspesifikke terrortrusselen som PST og regjeringen meldte om på torsdag, har NRK (senere også plukket opp av Dagbladet) tatt tak i at noen islamske ekstremister har uttalt at den hellige måneden Ramadan er ekstra egnet for å utføre terrorangrep og oppnå martyrium, og at dette kanskje vil gjelde aller (for de som tror på sånt) på «skjebnenatten», Laylat al-Qadr, som markerer natten da Koranen for skal ha blitt åpenbaret for Muhammed.

Greit nok, oppi all spekulasjonen om det mulig planlagte terrorangrepet, er det greit å også ta opp muligheten for at terroristene kan ha planlagt angrepet ut fra denne typen symbolikk, når tross alt noen ideologer har uttalt dette og kontraterrorisme-eksperter tar det på alvor. Men man burde være svært bevisst at sammenfallet kan være rent tilfeldig, og at man kan havne fullstendig ute på bærtur dersom man prøver å finne symbolske sammenhenger og budskap i alt mulig – og man burde i hvert fall bestrebe seg på å ikke koble denne terrortrusselen til måten dagen markeres av det store flertallet av  fredelige muslimer.

NRKs forsidepresentasjon er ikke en spesielt god start i så måte:

advartdag

Les videre

Rollebytte (meta-Twitterdebatt-kommentar)

– Det er viktig å være årvåken overfor de rasistiske og muslimfiendtlige strømningene som vi kan observere innenfor innvandringsmotstanden i Norge.

– HVORDAN VÅGER DU Å STEMPLE ALLE OSS SOM ER KRITISKE TIL DAGENS INNVANDRINGPOLITIKK SOM RASISTER OG ISLAMOFOBER!

– Nei, nei, det mener jeg selvsagt ikke – jeg beklager hvis jeg formulerte meg klønete. Selvfølgelig er det mulig å kritisere dagens innvandringspolitikk og ta til orde for en strengere politikk uten at det på noen måte behøver å involvere rasisme. Helt opplagt. Men det eksisterer også slike strømninger – blant et mindretall av de som deltar i debatten – og det er også en del av bildet som man må være oppmerksom på og slå ned på. Les videre

OL-surrealisme

En stadig mer underlig OL-debatt tok mandag det endelige steget over i surrealismens verden, når Norges idrettsforbund (representert ved spesialrådgiver Magnus Sverdrup) kom med et tilsvar i Aftenposten til siviløkonom Hans Magnus Thjømøe.

Thjømøe hadde i sitt innlegg uken i forveien (blant mange andre punkter) ramset opp en lang liste med vestlige demokratier som hadde vurdert å søke om OL i 2022, men som har endt opp med å ikke ønske å søke – etter Thjømøes mening fordi IOC har latt lekenes omfang og kostnad vokse seg ut av alle proporsjoner, slik at demokratier ikke lenger ser seg i stand til å arrangere dem. Les videre

Norheim-generaliseringer

Hørt på NRK-desken mandag ettermiddag:

– Er du snart ferdig med artikkelen om at Med Israel For Fred politianmelder pr-rådgiveren Elisabeth Norheim for å ha kommet med det de mener er «trusler og oppfordring til vold eller drap på Israel-venner» i en Facebook-status?

– Nesten, jeg skal bare se om vi har noen relaterte artikler som jeg skal lenke – ja, her har vi en: «Norheim truet etter debatt«. Da legger jeg inn den som «Les også: Norheim truet etter debatt».

– Har du sjekket om det er denne Norheim det er snakk om i den gamle artikkelen?

– Det kan umulig være nødvendig. Hvor mange Norheimer kan det være i Norge, liksom?

(Tilføyelse: NRK var i hvert fall kjapt ute og rettet artikkelen etter bare noen få minutter når de først ble gjort oppmerksom på feilen, så det skal de ha.)

Myteknusefisking om Israel/Palestina

I lørdagens BT, Stavanger Aftenblad og Nordlys (sistnevnte uten betalingsmur) setter journalistogforfatter Morten Strøksnes seg fore å tilbakevise fem «seiglivede myter» om konflikten mellom Israel og palestinerne. Dessverre ender myteknusingen opp med å selv være sørgelig ensidig og unyansert på en rekke punkter – enten ved at Strøksnes (i likhet med svært mange andre på begge sider av denne konflikten) presenterer kun de fakta som taler imot den ene side, og utelater essensiell kontekst; eller ved direkte feilinformasjon. Derfor dette blogginnlegget – som etter beste evne skal forsøke å ikke være et partsinnlegg (ikke i den overordnede debatten, og i hvert fall ikke i dagens krigføring), men forhåpentligvis bidra med en del faktakorrigeringer (noen vesentlige, noen mindre) til Strøksnes’ fremstilling av konfliktens historikk. (Ettersom jeg kun kommer til å ta for meg de punktene der jeg har direkte innvendinger mot Strøknes’ virkelighetsbeskrivelse, bør man heller ikke forvente at dette innlegget skal gi noe komplett og fullstendig bilde av alle sidene ved konflikten. Tvert imot – siden Strøksnes’ kronikk helt og holdent retter seg mot å tilbakevise myter som han mener er konstruert i Israels favør, så vil mitt tilsvar med korreksjoner nødvendigvis måtte handle om å påpeke opplysninger som taler i motsatt retning, uten at man dermed kan/skal anta dette er dekkende for totalbildet av konflikten.  Vær derfor så snill å ikke protester på alle ting som jeg ikke har tatt med i et innlegg som allerede er i overkant langt – selv om dere selvsagt gjerne må påpeke eventuelle direkte feil eller grove unnlatelser som dere mener at jeg har begått.) Les videre

Dagens sitat: Hallo i Uken om NSA

Foreløpig siste episode i Snowden/NSA-føljetongen: Aftenposten rapporterer (via Süddeutsche Zeitung / NDR / WDR) om den tyske etterretningsagenten som skal ha gitt amerikanerne etterretning om tyskernes etterretning om amerikanernes etterretning om tyske politikere.

Den 31-årige agenten jobber for Bundesnachrichtendienst (BND), som er en av de tyske etterretningstjenestene.

Agenten er mistenkt for å spionere på det tyske utvalget som undersøker NSAs overvåking i Tyskland, og for å ha gjort det på oppdrag fra en amerikansk etterretningstjeneste. Minst en gang skal han ha fortalt amerikanerne om hva utvalget drev med. Les videre