Twitter-svar til @HFMarthinussen om aktiv dødshjelp

Og mitt poeng var at både min egen og andres erfaring tilsier at det svært mange gamle personer (langt fra alle, kanskje ikke engang et flertall, men i hvert fall en betydelig andel) som er svært bekymret over å være til ‘byrde’ og til ‘bry’ for familiemedlemmer og for samfunnet for øvrig. Hvis man ikke har god direkte erfaring med personer i denne konkrete situasjonen, så bør man nok være uhyre forsiktig med å ekstrapolere ut fra «mannen i gata» sine meninger om tiggerforbud.

Nei, jeg kan ikke se hvordan man skal klare å sikre at ikke noen personer tar sitt valg pga. ytre (uttalt eller uuttalt) press. Man kan og vil selvsagt legge inn sikkerhetsmekanismer som reduserer faren noe, men å skulle fjerne denne risikoen fullstendig fremstår som helt illusorisk.

Prinsipielt og moralsk er jeg klart for at enhver person har helt og fullt eierskap til sitt eget liv, og at hen burde ha muligheten til å avslutte det – om nødvendig med bistand fra andre. Men dersom man etablerer et juridisk regelverk for å tillate og tilrettelegge for dette, så åpner man samtidig for direkte eller indirekte press for at folk skal ta dette valget – og det er en fare og en risiko som mener jeg at samfunnet ikke kan utsette sine borgere for. Les videre

Aldri tro på overskriftene

På NRKs forside i dag finner vi følgende overskrift:
hjelperikke
Artikkelen har samme overskrift:

– Det hjelper ikke å gi tiggerne penger

Men så, når vi kommer til de direkte sitatene fra intervjuobjektene (en gruppe på 6 rumenske hjelpearbeidere fra organisasjonen Caritas, som er i Oslo på en 3 dagers ‘studiereise’ for å lære om hvordan veldedige organisasjoner jobber i Norge), så kan vi lese følgende:

– Bør nordmenn gi penger til tiggerne?

– Vi kan ikke si hva nordmenn skal gjøre. Og det er ikke et enkelt svar på dette, sier de.

– Men det hjelper ikke tiggerne å bare gi dem penger. Som sagt er det ikke et enkelt svar på dette, men det er veldig kortsiktig å bare gi bort penger. Tigging løser ikke de grunnleggende problemene for romfolket, sier de. Les videre