Flaggreglement

Ettersom det tidligere har vært en del forvirring og krangel omkring bruken av norske kontra andre flagg på 17. mai, har departementet besluttet å presisere retningslinjene, for å unngå at man «sender ut et signal om at det ikke er så farlig med norske verdier» ved at folk går med andre flagg enn det norske i 17. mai-toget. Grunnet årets 200-års jubileum for grunnloven har man også ansett det som riktig å være proaktive og innskjerpe retningslinjene, for å unngå at folk omgår disse retningslinjene ved å bære flaggmotiver synlig på klær eller andre gjenstander.

Man anbefaler derfor folk å ikke bare unngå bruk av utenlandske flagg, men også av alle motiver som kan forstås som tydelige referanser til utenlandske flagg. For å lette prosessen med å avgjøre hvilke motiver man bør unngå bruk av, har departementet utarbeidet vedlagte liste over mulige referanser til utenlandske flagg.

Alle deltagere i 17. mai-feiringen bes derfor om å unngå å bære plagg eller andre gjenstander der følgende motiver er synlige: Les videre

Høydepunkter fra arkivet

Når bloggen runder 100 innlegg totalt, passer det greit å ta et tilbakeblikk og løfte frem et utvalg av eldre innlegg til (forhåpentligvis) glede for nye lesere. Les videre

NRK med falsk forklaring av voldtektssaker

[Meta-betrakning: Dette blogginnlegget ble kanskje litt lengre og mer ordrikt enn strengt tatt nødvendig – hopp til det uthevede avsnittet mot slutten dersom du er utålmodig etter å komme frem til hovedpoenget.]

NRK har denne uken kjørt en serie saker om politiets håndtering av falske voldtektsanmeldelser. Dette er i høyeste grad et tema som fortjener å dekkes i nyhetene, men det er også et tema som krever presisjon og stringens i presentasjonen – noe som dessverre ikke alltid har vært tilstede i NRKs dekning. Les videre

Vittige politifolk gjør seg best på film

Alt og alle er etterhvert på Twitter, enten det er Nille, Paven, eller norsk politi. Personlig ser jeg ikke riktig poenget med å få stadige meldinger i feeden om at politiet har rykket ut til en mindre bilulykke eller at de har pågrepet en mistenkt lommetyv, men greit nok. Det er sikkert en masse twitterkontoer eller andre nettsider som jeg selv følger og som andre stiller seg minst like uforstående til interesseverdien av. Smak og behag, og alt det der.

Imidlertid kan det virke som at også politiet selv anser sine vanlige tweets som i overkant kjedelige, og at de føler et behov for å ‘sprite dem opp’ fra tid til annen. Det er – for å si det forsiktig – ikke alltid like vellykket. Nå sist (i går) var det Nordre Buskerud politidistrikt som skapte såpass oppstyr og reaksjoner at saken også nådde tradisjonelle media:

Les videre

Dagens sitat: Brand, Høyre og Dalai Lama

Høyres Olemic Thommesen – tidligere leder for Stortingets tverrpolitiske Tibet-komite, nå stortingspresident – opplyser at han ikke kommer til å møte Dalai Lama når han kommer til Oslo i mai:

– Nei, jeg skal ikke møte ham. Ut fra en helhetsvurdering er det ikke i Norges interesse at stortingspresidenten møter Dalai Lama nå.

– Men du var leder i Tibet-komiteen. Er du ikke like interessert i Tibet-saken og menneskerettigheter lenger?

– Det har aldri vært intensjonen fra norsk side å ikke være på talefot med Kina. Jeg vil ikke nøre opp under dagens vanskelige situasjon. At vi ikke er i dialog nå, er også et menneskerettighetsproblem. Vi må fortløpende vurdere hva som er i Norges interesse. En slik vurdering tilsier at jeg som landets høyest rangerte politiker ikke møter ham nå.

Eller som Ibsens Brand kunne sagt: Les videre

Dagens sitat: Civita om arbeidets velsignelse

På Dagsnytt Atten sist torsdag diskuterte man mulighetene for å omstrukturere samfunnet til seks timers arbeidsdag. Civita-prosjektleder Mathilde Fasting advarte sterkt mot dette, og ville heller ikke være med på at reduksjon i arbeidstid (og dermed også i lønn) bidrar til redusert forbruk og mindre belastning på miljøet – tvert imot:

Det er klart at når vi får mer fritid, så forbruker vi også mer, fordi vi gjør noe i fritiden vår, vi sitter ikke helt stille. Jeg tror faktisk det mest miljøvennlige og minst forbruksorienterte, det er å jobbe – da sitter vi ganske rolige på pulten.

Nettopp. Ingen skal i hvert fall beskylde Civita for at de henger igjen i fortiden og stritter imot overgangen til det postindustrielle samfunn. Men det er kanskje ikke bare Agenda som fortjener å få spørsmål om de driver en for ensidig rekruttering av akademikere…

Reservasjonsrett kontra reservasjonsmulighet

Svært mye av den senere tids debatt om hvorvidt man skal tillate fastleger å reservere seg mot å henvise pasienter til abort, har handlet om definisjonsbruk, der regjeringen og KrF har insistert på at «dette dreier seg om en reservasjonsmulighet, ikke en reservasjonsrett» og at diverse resolusjonsforslag og vedtak som markerer motstand mot reservasjonsrett ‘snakker om noe helt annet enn det som diskusjonen handler om’. Ikke minst danner dette grunnlaget for helseminister Høies innbitte fastholding av at han slettes ikke har gått bort fra sitt tidligere standpunkt om at han er motstander av reservasjonsrett, ettersom det som han nå foreslår er noe helt annet enn en reservasjonsrett.

Her er et mer eller mindre tilfeldig valgt eksempel på argumentasjonen, fra Civitas Kristin Clemet: Les videre

Dagens konspirasjonsteori: Hvorfor KRLE?

[Siden KRLE har vært så smått i vinden igjen denne uken, med aktivitet både fra biskoper og fra statsråd, har jeg dykket ned i min virtuelle arkivskuff og funnet dette innlegget som aldri ble helt ferdigskrevet i fjor høst:]

Siden regjeringsavtalen ble offentligjort, har det vært mange som har ristet på hodet og stilt spørsmål ved hvorfor i all verden de fire borgerlige har gått inn for et såpass kontroversielt og i stor grad rent symbolsk tiltak. Vel, her er en lettere konspiratorisk analyse fra et partitaktisk standpunkt: Les videre

Dagens sitat: Mangfold kontra nasjonale standarder

KrFs utdanningspolitiske talsmann Anders Tyvand forsvarer på Dagsnytt 18 avtalen om å endre det nåværende RLE-faget til et KRLE-fag med (minst) 55% kristendom i undervisningen:

Det som har blitt resultatet etter at bestemmelsen om en viss andel kristendom ble fjerna [i 2008], er jo at dette faget nå praktiseres svært ulikt fra skole til skole. Når vi nå får dette inn igjen, så kommer vi til å få et mer likt KRLE-fag over hele landet, og det tror jeg er bra.

Det er unektelig litt overraskende å høre KrF klage over at det er for mye mangfold og variasjon i skolen – men vi kan jo håpe på at de etterhvert legger det samme prinsippet om «likhet over hele landet» til grunn også når det gjelder hvilke tjenester landets fastleger skal tilby sine pasienter….