NRKs tall-trøbbel om mottak av flyktninger

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har skrevet til samtlige kommuner og bedt dem redegjøre for hvor mange ekstra Syria-flyktninger de kan ta imot. Onsdag utløp svarfristen, og Dagsrevyen rapporterte at det foreløpig var langt igjen til totalmålet, ettersom kommunene foreløpig bare har sagt ja til 1.670 plasser:

200komm

Les videre

2,5 prosentpoengs krisemaksimering

Artikkelen er også publisert (i litt forkortet versjon) på Journalisten.no.

På tirsdag hadde NRK et større oppslag (med reportasje på Nyhetsmorgen og nettartikkel, samt førstesak på Dagsnytt atten) om manglende kvinneandel i norske styrer:

Børslokomotiver når ikke kvoteringsmålet i styrerommet

Kvoteringsloven skulle sikre 40 prosent kvinner i norske selskapsstyrer. Likevel er kvinneandelen i børslokomotiver som Statoil og Telenor langt lavere.

I radioreportasjen er også Yara inkludert blant selskapene der «andelen kvinner er langt lavere» enn 40 prosent. Den nevnte loven (allmennaksjelovens § 6-11 a) krever minst 40% (aksjonærvalgte) styremedlemmer av hvert kjønn dersom det er 10+ medlemmer totalt. Dersom man har færre medlemmer totalt, spesifiserer loven hvordan fordelingen skal være for hvert mulig antall: Les videre

Twitteruke 21 oppsummert

Les videre

Prosenthviskeleken

SSBs befolkningstall, publisert 4. mars:

Det var bosatt 158 800 innvandrere og 47 900 norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo ved inngangen til 2015. Det er 32 prosent av folketallet i hovedstaden.

Aftenpostens leder 18. mai:

Oslo har Norges mest sammensatte befolkning. Antall innbyggere som har innvandret, eller er født av innvandrere, nærmer seg raskt 40 prosent.

Carl I. Hagen i Aftenposten 26. mai:

Aftenposten skriver på lederplass 18. mai at 40 prosent av byens innbyggere er innvandrere eller barn av innvandrere.

Neste innslag i hviskestafetten imøteses med spenning.

Les også:

Sviktende leder-kompetanse

En promille her og en promille der

Bevæpningsdebatt i svart/hvitt

Artikkelen er også publisert på Journalisten.no.

1 av 3 nordmenn [mener at] Myndighetene snikinnfører bevæpning i Norge

kunne VG melde for to uker siden. Artikkelen bygger på en meningsmåling gjennomført av InFact for VG, der folk har blitt stilt spørsmålet: «Perioden for midlertidig bevæpning av politiet er nok en gang utvidet. Mener du dette er nødvendig eller er det snikinnføring av bevæpnet politi i Norge?»

32,5% har svart at det er en snikinnføring av bevæpnet politi. (Først et godt stykke ned i artikkelen blir leseren informert om at adskillig flere – 52,6% – svarer at den forlengende bevæpningen er nødvendig.)

Men verken VG eller InFact ser ut til å ha tatt hensyn til at folk der blir stilt overfor to veldig kategoriske svaralternativer, uten noen mulighet til å velge svar som ligger mellom disse to ytterpunktene (annet enn ved å svare «vet ikke»). Les videre

Grønngulrødt lys for regjeringen

NRK rapporterte på onsdag om regjeringens forsøk på å få i stand en returavtale med Eritrea. Når/hvis en avtale er på plass, ønsker justismyndighetene å sende ut eritreere som har fått midlertidig oppholdstillatelse i Norge, ved å nekte dem permanent opphold med begrunnelsen at forholdene i hjemlandet har bedret seg.

Etter å ha fortalt leserne at dette kan gjøres vha. paragraf 37 i utlendingsloven (som inntil nå har vært en ‘sovende paragraf’), og at regjeringen også har sendt ut et forslag på høring om å utvide botidskravet for permanent oppholdstillatelse fra 3 til 5 år, fortsetter artikkelen med undertittelen:

«Grønt lys» fra KrF og Venstre

Men hvis vi leser videre helt bunns i artikkelen for å finne ut hva KrF faktisk sier, så finner vi tvert imot at de «er svært kritisk[e]«: Les videre