Bevæpningsdebatt i skyggen av Paris

Artikkelen er også publisert i en revidert og oppdatert versjon på Dagbladet-bloggen.

Etter gårsdagens terrorangrep i Paris virker det uunngåelig at vi kommer til å få en ny runde med debatt om hvorvidt det var riktig at Politidirektoratet å beslutte (tidligere samme dag) at den midlertidige generelle bevæpningen av norsk politi skal avvikles. har store deler av dette blogginnlegget allerede blitt utdatert før jeg hadde rukket å skrive det ferdig, men hvis jeg forsøke å ha høyde for dette kommer debatten bare til å løpe fra med igjen, så jeg bare publiserer det i den formen det var skrevet forut for PODs ferske beslutning om å likevel forlenge den midlertidige bevæpningen.

At regjering og justisminister har bedt POD foreta en fornyet vurdering i lys av nattens terror, er veldig naturlig og rimelig. POD og PST har (slik jeg forstår dem) allerede nå konkludert med at dagens informasjon ikke gir grunnlag for å endre på gårsdagens beslutning og å gå tilbake til normalordningen med fremskutt lagring.

Samtidig har journalistogforfatter Kjetil Stormark allerede tatt til orde for at Paris-terroren taler for at bevæpningen bør opprettholdes, og han kommer ganske sikkert til å få følge av flere i de nærmeste dagene innen jeg rakk å skrive ferdig denne teksten, hadde også justisministeren tatt til orde for en bredere debatt om alminnelig permanent bevæpning.

Jeg kan verken påberope meg noen fagkunnskap om temaet, eller engang en full oversikt over detaljene i hva som skjedde i Paris natt til i dag – men inntil noen mer kvalifiserte personer kommer på banen, her er mitt forsøk på å analysere hvilken relevans dette terrorangrepet har for den norske bevæpningsdebatten: Les videre

Google Translate skapte spetakkel hos Nettavisen

Artikkelen er også publisert på Journalisten.no.

Oppfordrer til  «spetakkel» mot politiet etter skyting

meldte Nettavisen torsdag kveld (lenke til arkivert originalversjon). Utgangspunktet for artikkelen var at Nye SOS Rasisme hadde planlagt en (ny) demonstrasjon mot politiet i etterkant av at en somalisk kvinne ble skutt og skadet av politiet på Grønland tidligere i september. Annonseringen for demonstrasjonen rettet seg spesielt mot somaliere, med et flygeblad på somalisk med teksten:

MUDAHARAAD OSLO

Mudaharaad looga soo hor jeedo police ka Oslo

Nettavisen forklarer oss ikke-somaliskkyndige at

Flygebladet er skrevet på somalisk og lett oversatt er tittelen «spetakkel».

Samme beskrivelse gjentas dagen etter, i en artikkel (arkivert versjon) om at ca. 700 personer deltok i demonstrasjonen:

Somaliere bosatt i Oslo ble via flygeblader oppfordret til «spetakkel» mot politiet i Oslo i forbindelse med demonstrasjonen.

«Spetakkel»-oversettelsen ble også trukket frem i bildeteksten i begge artiklene.

På søndag ble det imidlertid påpekt fra flere norsk-somaliere at «mudaharaad» slett ikke betyr «spetakkel», men tvert imot er det vanlige somaliske ordet for «demonstrasjon» eller «protest(marsj)».

På forespørsel til Nettavisen, oppgir artikkelforfatteren at hennes oversettelse utelukkende var gjort ved hjelp av Google Translate, og at «din oversettelse av ordet er nok mer presis enn den vi brukte«. Les videre

Bevæpningsdebatt i svart/hvitt

Artikkelen er også publisert på Journalisten.no.

1 av 3 nordmenn [mener at] Myndighetene snikinnfører bevæpning i Norge

kunne VG melde for to uker siden. Artikkelen bygger på en meningsmåling gjennomført av InFact for VG, der folk har blitt stilt spørsmålet: «Perioden for midlertidig bevæpning av politiet er nok en gang utvidet. Mener du dette er nødvendig eller er det snikinnføring av bevæpnet politi i Norge?»

32,5% har svart at det er en snikinnføring av bevæpnet politi. (Først et godt stykke ned i artikkelen blir leseren informert om at adskillig flere – 52,6% – svarer at den forlengende bevæpningen er nødvendig.)

Men verken VG eller InFact ser ut til å ha tatt hensyn til at folk der blir stilt overfor to veldig kategoriske svaralternativer, uten noen mulighet til å velge svar som ligger mellom disse to ytterpunktene (annet enn ved å svare «vet ikke»). Les videre

Ubevæpnet opposisjon

.
Dette innlegget er et svar til/forlengelse av min Twitter-diskusjon med SVs Bård Vegar Solhjell, der jeg prøver å få svar på hvorfor han (og resten av partiet, og resten av opposisjonen) ikke har sørget for å få en Stortingsdebatt om politiets «midlertidige» (men stadig forlengede) bevæpning – f.eks. gjennom en interpellasjon, eller gjennom det flunkende nye konseptet initiativdebatt. Les fortrinnsvis hele tråden for å få hele konteksten for mitt innlegg.

Les videre

Svar til Peter Frølich om politibevæpning

Min diskusjon med stortingsrepresentant Peter C. Frølich (H, justiskomiteen) om midlertidig politibevæpning, har nådd det punktet hvor jeg må ta bloggen til hjelp for å fremføre mine poenger på en forståelig måte.

Det hele startet med at Frølich debatterte politibevæpning mot Bård Vegar Solhjell på Politisk kvarter 19.12.14, der Solhjell trakk frem at hvis man anså at PSTs nåværende trusselvurdering ga grunnlag for bevæpning, så var det vanskelig å se hvordan dette (i overskuelig fremtid) skulle endre seg på en måte som ga grunnlag for å avvikle bevæpningen. Frølich fikk da spørsmålet (fra programleder) «Det er vel mye som tyder på at det trusselnivået vi har nå ikke vil gå ned på en god stund – og skal vi da bare forlenge og forlenge uten at vi drøfter det?«, og svarte (Frølichs egen uth.):

Det Politidirektoratet har sagt, er jo at de trenger dette foreløpig, inntil man får andre risikoreduserende tiltak på plass. Dét kan være nye rutiner for patruljer, eller det kan være en bedre oversikt over hvordan trusselsituasjonen faktisk er.

Jeg var overrasket over å høre at politiet hadde gitt uttrykk for at den midlertidige bevæpningen kun var ment å vare frem til man var ferdig med å implementere andre tiltak for å håndterer trusselbildet. Dette var ikke noe jeg hadde fått med meg tidligere, og jeg etterlyste derfor mer informasjon fra Frølich: Les videre

Aldri tro på overskriftene, selv når det er ordrett sitat

Aftenposten intervjuer Grete Lien Metlid, som er leder for seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo-politiet. (Utrolig nok blir ikke Metlids tittel nevnt med ett eneste ord i det 1000 ord lange intervjuet, bortsett fra at hun refereres til som «politileder» én gang i ingressen.)

Mot slutten av intervjuet insisterer Metlid på at Oslo ikke er en farlig by, selv om hun har forståelse for at mediebildet kan gi det inntrykket:

– Du sitter på all statistikken: Er Oslo en farlig by?

– Nei, det er den ikke. Det er en trygg by sammenlignet med byer i andre land. Men av og til skjer det mye samtidig. Når jeg da ringer hjem til moren min i en liten bygd på Vestlandet og hun har sittet og sett på internett, så sier hun: «Nå tør jeg ikke å komme inn til Oslo». Jeg kan skjønne at folk synes det høres ut som at det alltid skjer noe her. Men jeg føler meg veldig trygg i Oslo.

– Er det deler av Oslo hvor du ville ha kviet deg for å gå alene om natten?

– Nei, jeg føler ingen slike begrensninger. Men man skal bruke sunn fornuft uansett hvor man bor.

Og hvilken setning fra denne passasjen tror dere at Aftenposten valgte seg som tittel både på selve artikkelen og på forsiden av nettavisen?

Kom igjen ‘a: Gjett tre ganger. Eller – hvis du er fast leser av denne bloggen forventer jeg egentlig at du klarer deg med én gjetning. Les videre

Vittige politifolk gjør seg best på film

Alt og alle er etterhvert på Twitter, enten det er Nille, Paven, eller norsk politi. Personlig ser jeg ikke riktig poenget med å få stadige meldinger i feeden om at politiet har rykket ut til en mindre bilulykke eller at de har pågrepet en mistenkt lommetyv, men greit nok. Det er sikkert en masse twitterkontoer eller andre nettsider som jeg selv følger og som andre stiller seg minst like uforstående til interesseverdien av. Smak og behag, og alt det der.

Imidlertid kan det virke som at også politiet selv anser sine vanlige tweets som i overkant kjedelige, og at de føler et behov for å ‘sprite dem opp’ fra tid til annen. Det er – for å si det forsiktig – ikke alltid like vellykket. Nå sist (i går) var det Nordre Buskerud politidistrikt som skapte såpass oppstyr og reaksjoner at saken også nådde tradisjonelle media:

Les videre