2,5 prosentpoengs krisemaksimering

Artikkelen er også publisert (i litt forkortet versjon) på Journalisten.no.

På tirsdag hadde NRK et større oppslag (med reportasje på Nyhetsmorgen og nettartikkel, samt førstesak på Dagsnytt atten) om manglende kvinneandel i norske styrer:

Børslokomotiver når ikke kvoteringsmålet i styrerommet

Kvoteringsloven skulle sikre 40 prosent kvinner i norske selskapsstyrer. Likevel er kvinneandelen i børslokomotiver som Statoil og Telenor langt lavere.

I radioreportasjen er også Yara inkludert blant selskapene der «andelen kvinner er langt lavere» enn 40 prosent. Den nevnte loven (allmennaksjelovens § 6-11 a) krever minst 40% (aksjonærvalgte) styremedlemmer av hvert kjønn dersom det er 10+ medlemmer totalt. Dersom man har færre medlemmer totalt, spesifiserer loven hvordan fordelingen skal være for hvert mulig antall: Les videre