Bevæpningsdebatt i svart/hvitt

Artikkelen er også publisert på Journalisten.no.

1 av 3 nordmenn [mener at] Myndighetene snikinnfører bevæpning i Norge

kunne VG melde for to uker siden. Artikkelen bygger på en meningsmåling gjennomført av InFact for VG, der folk har blitt stilt spørsmålet: «Perioden for midlertidig bevæpning av politiet er nok en gang utvidet. Mener du dette er nødvendig eller er det snikinnføring av bevæpnet politi i Norge?»

32,5% har svart at det er en snikinnføring av bevæpnet politi. (Først et godt stykke ned i artikkelen blir leseren informert om at adskillig flere – 52,6% – svarer at den forlengende bevæpningen er nødvendig.)

Men verken VG eller InFact ser ut til å ha tatt hensyn til at folk der blir stilt overfor to veldig kategoriske svaralternativer, uten noen mulighet til å velge svar som ligger mellom disse to ytterpunktene (annet enn ved å svare «vet ikke»). Les videre

Ubevæpnet opposisjon

.
Dette innlegget er et svar til/forlengelse av min Twitter-diskusjon med SVs Bård Vegar Solhjell, der jeg prøver å få svar på hvorfor han (og resten av partiet, og resten av opposisjonen) ikke har sørget for å få en Stortingsdebatt om politiets «midlertidige» (men stadig forlengede) bevæpning – f.eks. gjennom en interpellasjon, eller gjennom det flunkende nye konseptet initiativdebatt. Les fortrinnsvis hele tråden for å få hele konteksten for mitt innlegg.

Les videre