Grønngulrødt lys for regjeringen

NRK rapporterte på onsdag om regjeringens forsøk på å få i stand en returavtale med Eritrea. Når/hvis en avtale er på plass, ønsker justismyndighetene å sende ut eritreere som har fått midlertidig oppholdstillatelse i Norge, ved å nekte dem permanent opphold med begrunnelsen at forholdene i hjemlandet har bedret seg.

Etter å ha fortalt leserne at dette kan gjøres vha. paragraf 37 i utlendingsloven (som inntil nå har vært en ‘sovende paragraf’), og at regjeringen også har sendt ut et forslag på høring om å utvide botidskravet for permanent oppholdstillatelse fra 3 til 5 år, fortsetter artikkelen med undertittelen:

«Grønt lys» fra KrF og Venstre

Men hvis vi leser videre helt bunns i artikkelen for å finne ut hva KrF faktisk sier, så finner vi tvert imot at de «er svært kritisk[e]«: Les videre

Mine fakta, dine fakta og journalistikk

I onsdagens Dagsavisen kommer dikteren Jan Erik Vold med en bredside mot norsk asyl- og flyktningepolitikk, som han sammenligner med forholdene i 30-tallets Nazi-Tyskland:

Jeg tenker særlig på alle innstrammingene og forbudene som kom i Tyskland – sammenlignet med det umenneskelige ved å foreslå at det skal bli straffbart å hjelpe tiggere. Og å sende asylbarn tilbake til Afghanistan mens Afghanistan selv har protestert – det er rasepolitikk,

Det ser ikke ut som journalisten på noe tidspunkt har stilt et kritisk spørsmål om hvordan Vold mener at det utgjør «rasepolitikk» å overkjøre afghanske myndigheters protester mot tvangsretur av barnefamilier. Han ser heller ikke ut til å ha skilt mellom Volds raseri mot forslaget om «at det skal bli straffbart å hjelpe tiggere«, og at han tidligere i samme artikkel siteres på dette skal gjelde hjelp til flyktninger:

Vi har en borgerlig regjering som vil gjøre det straffbart å hjelpe flyktninger i nød.

«Balansen» i artikkelen er ivaretatt ved at journalisten (eller rettere sagt en av hans kolleger) har intervjuet statssekretær Jøran Kallmyr (Frp, Justisdepartementet) og latt han få ta til motmæle mot Vold. Om Volds anklager om at de ønsker å straffe de som gir hjelp, sier Kallmyr (min uth.):

Kallmyr reagerer også på at Vold påstår at regjeringen vil straffe dem som hjelper flyktninger.

– Hvor han har det fra, vet ikke jeg, sier statssekretæren

Han tror det dreier seg om en misforståelse om medvirkningsansvaret i forslaget om tiggerlov som var ute på høring.

– Her vil jeg understreke at det lå et vinningsvilkår inne – det vil si at det ikke var de som hjelper folk som blir straffet, men de som tjener penger på å få folk til å tigge. Og det er noe ganske annet. Jeg tror ikke vi skal definere det som hjelp, sier Kallmyr.

Men Kallmyrs påstander er stikk i strid med det som står svart på hvitt i regjeringens eget høringsbrev om tiggeforbud. Les videre