Twitteruke 16 oppsummert

Les videre

Reblogget: Human Rights Service og REVA

Erik Iversen skriver på sin blogg om HRS’ artikkel «Vi og Voldemort» fra påskeuken, der Nina Hjerpset-Østlie (i kjølvannet av Stockholm-terroren) anklager og angriper europeiske myndigheter for manglende mottiltak. Denne angivelige unnfallenheten og handlingslammelsen eksemplifiseres med den svenske debatten fra 2012/2013 om politiets metoder i jakten på papirløse asylsøkere med avslag:

.

«Men hva skjer? I Sverige satt man igang REVA, som var et forsøk på å finne og utransportere avviste asylsøkere/ulovlige innvandrere. Så skjedde det samme som skjer og har skjedd i de fleste Vest-Europeiske land: NGOer skrek seg hese om rasisme, islamofobi og raseprofilering. Media slang seg på og dermed bakket myndighetene raskt ut.»

.
Som Iversen beskriver i detalj i sitt blogginnlegg (lenket nederst, og bør leses i sin helhet), er dette en upresis og misvisende beskrivelse på flere plan. Det er helt riktig at det ble mye oppstyr rundt og kritikk mot det som ble omtalt som politiets «Reva-metoder», men i realiteten (som også svenske medier etterhvert forklarte i detalj) hadde den kritiserte praksisen ingenting å gjøre med det interne saksbehandlingsprosjektet Reva (som gikk sin gang nokså upåvirket av debatten).

Det er også en sannhet med store modifikasjoner at «myndighetene bakket ut» som følge av kritikken – deler av den kritiserte praksisen ble videreført til tross for kritikken, mens politiet på andre punkter benektet tvert at de gjorde det de ble anklaget (og påpekte at de ikke hadde lovhjemmel til dette). Hjerpset-Østlie kan selvsagt mene at de burde hatt slike hjemler, men det burde uansett være åpenbart at så lenge disse hjemlene ikke er innført, ville det være uholdbart og fortjene kritikk dersom politiet gikk utenfor gjeldende lovverk.

Og der hvor man (trolig) foretok justeringer som følge av kritikken, handlet dette f.eks. om praksisen med å kontrollere folks identitetspapirer og oppholdstillatelse i forbindelse med billettkontroller på t-banen – noe som etter manges mening fremsto som en omgåelse av lovens krav om «en grundad anledning och objektiva omständigheter» for å gjennomføre slik identitetskontroll. Igjen kan man godt forfekte at slike kontroller burde vært gangbare, men da må man også erkjenne (hvilket HRS overhodet ikke nevner, snarere impliserer man det motsatte) at dette vil være en reell belastning for alle lovlige innvandre og svenskfødte med innvandrerbakgrunn som ender opp med å bli sjekket oftere enn etniske svensker, utelukkende som konsekvens av sitt utseende.

Og uansett hvor vesentlig eller mindre vesentlig man mener at disse feilene er for ‘artikkelens overordende budskap og tema’, så burde man kunne forvente mer presisjon – især fra en organisasjon fra HRS, som har som hele eksistensberettigelse at de skal ha spisskompetanse på innvandrings- og integreringsspørsmål. Når de i tillegg skal beskrive situasjonen i Sverige (og ikke f.eks. Portugal eller Romania, der det er litt mer forståelig om man må basere seg på annen- eller tredjehåndskilder), burde det være mulig å unngå denne typen omtrentligheter og uriktigheter.

Et lignende eksempel dukket opp uken etter, da Hege Storhaug refset at regjeringen har tegnet ny kontrakt med et redningsfartøy som skal delta i Frontex’ operasjoner i Middelhavet, under overskriften «Regjeringen fortsetter å hente afrikanske menn til Norge«. Artikkelen forteller derimot ingen verdens ting om at noen av de båtmigrantene som har blitt plukket opp på havet og transportert til Italia, har endt opp i Norge.På spørsmål om hvor mange av disse båtmigrantene som er blitt fraktet til land i Italia av Siem Pilot, som deretter har funnet veien hit til landet, svarer Storhaug at «Det er et faktum at det som skjer på Europas yttergrenser får konsekvenser her. Jamfør også omfordelingsprogram.» – uten å gi noen ytterligere begrunnelse på hvordan eller hvor store «konsekvenser her [i Norge]» det er snakk om.

Når det gjelder EUs omfordelingsprogram for asylsøkere, er det verdt å minne om at pr. november i fjor, så hadde Norge tatt imot kun 20 – tyve – asylsøkere gjennom denne ordningen. KrF vedtok riktignok nettopp at det skal økes til det noe svevende «langt flere», men det virker fortsatt nokså lite sannsynlig at det vil komme noen betydelige antall til Norge i nærmeste fremtid.

Kravet til å overhodet inkluderes i dette omfordelingsprogrammet er uansett at man skal ha «høy sjanse for å få søknaden innvilget«. Når Storhaug nylig gjorde et (stort sett korrekt) poeng ut av at hovedvekten av disse båtmigrantene kommer fra vest-afrikanske land som Senegal og Elfenbenskysten – land som norske myndigheter anser som trygge, slik at de aller fleste av (de svært få) asylsøkerne herfra får avslag, burde den naturlige konsekvensen av dette være at det samme flertallet av båtmigrantene ikke har noen sjanse til å omfordeles (eller til å skaffe seg opphold i Norge på andre måter).

Hvis HRS vil argumentere for at redningsoperasjonene i Middelhavet er uheldige for alle parter (ut fra resonnementet at det leder til at flere migranter legger ut på en livsfarlig ferd, mens de ville forblitt i sine hjemland/nærområder dersom det var helt umulig å komme til Europa langs denne ruten), så burde man (nok en gang) i det minste kunne fremføre dette argumentet uten å måtte ty til overdrevne og udokumenterte (men utvilsomt mer klikkvennlige) titler om hvordan «afrikanske menn hentes til Norge«.

Som vanlig, altså.

Påskeaften la Human Rights Service ut teksten Vi og Voldemort av Nina Hjerpset-Østlie på sine nettsider. Ingressen, som setter tonen for teksten, er følgende:

Det har vært en påske i terrorens tegn, og man skulle ønske at det fantes noen forløsende ord. Men etter så mange angrep på kort tid fra en fiende våre politiske ledere nekter å erkjenne – og ikke engang våger å nevne ved sitt rette navn – finnes der ikke lenger noen. For mens den innvandringsliberale politiske ledelsens hykleri og medienes føleri antar religiøse former, dreper europeisk asylpolitikk stadig flere og gjør enda flere utrygge i egen hverdag. Aktivismen fra politiske pressgrupper, som i pressen konsekvent fremstilles som uavhengige «hjelpeorganisasjoner», er blitt et demokratisk problem, med store negative følger for samfunnet som helhet.

Jeg skal ikke gå inn i alt i teksten, men jeg synes for eksempel ikke at politiske ledere nekter å erkjenne eller nevne…

Vis opprinnelig innlegg 1 176 ord igjen

Twitteruke 15 oppsummert

Les videre

Dagens påskedikt: Harmsol

Harmsol

Harmsol er sol i sorgen,
fred etter synd og anger,
morgengry etter natt,
budskap fra himmelborgen,
fribrev til bitre fanger,
bud til en sorgens sanger:
«Sønn, se din synd forlatt!»

Harmsol er håpet, troen,
efter de mørke timer
under vår pilgrimsgang,
farver fra regnbu-broen,
klokker som klangfullt kimer,
linjer som lykkelig rimer
selv i en sorgens sang.

Les videre

Norsk presse rapporterer om norsk spørsmål I UTLANDET

Skjærtorsdag morgen var en av toppsakene på nrk.no «Urix forklarer»-saken «Hva betyr de dystre ordene fra Trump?«, illustrert med stort bilde av Trump under hans pressekonferanse sammen med Jens Stoltenberg. Under fulgte en egen video-undersak som oppfordret leseren til å se videoen av at «Trump svarte på NRKs Russland-spørsmål«.

Artikkelen innledes med at korrespondent Tove Bjørgaas bruker fire setninger på å skildre den «spesielle opplevelsen» det var å delta på pressekonferanse med USAs president, og den «heftige» opplevelsen av å «til og med [få stille ham] et spørsmål«.

Les videre

Twitteruke 14 oppsummert

Les videre

Storhaugs glemte kristne

Artikkelen er også publisert i Utrop.

I en artikkel på rights.no tirsdag kveld advarer Hege Storhaug mot utviklingen i Storbritannia der antall kristne minker mens «Islam fosser frem«.

Den korte artikkelen inneholder usedvanlig mange (angivelige) faktaopplysninger som presenterer uten noen lenker eller annen form for kildehenvisning. Noen av opplysningene er plausible (men kunne fortsatt med fordel vært kildebelagt), som når hun refererer andelen muslimer i storbyer som Birmingham og Manchester eller endringene i antall kirker og moskeer i London de siste årene. Andre, som at «Bradford og Leicester er halvparten av barna født av muslimer» er såpass oppsiktsvekkende at man klart burde hatt en lenke til dokumentasjonen.

Andre påstander igjen er såpass vage og spekulative at det er åpenbart behov for å kunne sjekke grunnlag og metodikk: I ingressen skriver hun at «I 2020 anslås det at det vil være flere praktiserende muslimer enn kristne i Storbritannia«, uten noen forklaring på hva som regnes som «praktiserende» i denne sammenhengen. Påstanden utdypes ikke (og nevnes ikke engang) i selve artikkelteksten, derimot kommer det en lignende påstand om at «Dagens demografiske utvikling tilsier at om en generasjon vil tre ganger flere muslimer frekventere moskeer enn kristne vil frekventere kirker» – igjen uten noen forklaring av grunnlag, metodikk, eller hvem som har trukket disse konklusjonene.

Så kommer én av få opplysninger med en kildehenvisning (i form av lenke til den britiske tabloidavisen Daily Express):

Les videre

Twitteruke 13 oppsummert

Les videre