Twitteruke 51 oppsummert

Les videre

Pseudonymitet burde ikke være et hinder for saklig kritikk

Artikkelen er også publisert på Medier24.com.

Etter at jeg på tirsdag kritiserte Gunnar Stavrums analyse av VGs «Årets Navn»-kåring, svarte Stavrum dagen etter med et motangrep på egen blogg (og på Medier24.com). Stavrums bannbulle handler vel så mye om min pseudonymitet som om substansen i min kritikk, og ettersom Erik Iversen var lynraskt ute med en utmerket gjennomgang av sistnevnte på egen blogg,  skal jeg være kortfattet i den delen av mitt svar:

Stavrum beskylder meg for å være «selektivt kritisk til nettavstemninger, [men] tilgivende overfor TNS Gallup«, men underkommuniserer at jeg har sagt tydelig at «Det er absolutt grunn til å kritisere VG og/eller TNS Gallup for slett håndverk i utformingen av spørsmålet«. Jeg har også sagt meg enig i at gitt disse svakhetene, så ville det vært ønskelig om VG kunne offentliggjøre mer detaljer, slik at vi har et bedre grunnlag for å mene noe om hvorvidt skjevhetene var utslagsgivende for det endelige utfallet eller ikke.

Men samtidig har jeg gjort det klart at jeg finner det lite tillitvekkende at denne målingen, med sine svakheter, sammenlignes opp mot en nettavstemning som på absolutt alle plan er beheftet med enda større svakheter – uten noen av disse svakhetene nevnes med ett ord. Jeg har listet opp et antall formuleringer og utelatelser som gir et høyst ubalansert inntrykk av de to målingenes respektive troverdighet, men disse punktene forblir i all hovedsak ukommentert i Stavrums siste innlegg.

Istedenfor bruker han brorparten av sin tekst til å angripe meg for min pseudonymitet, som jeg etter sigende utnytter til å komme med personangrep i form av å «[fyre] løs mot enkeltpersoner,  [tillegge] dem synspunkter og [mistenkeliggjøre] deres personlige motiver.»

Det er imidlertid adskillig mer uklart hva denne «mistenkeliggjøringen» og «personangrepene» konkret består av, ettersom Stavrum ikke gir noen konkrete eksempler i form av sitater fra min tekst. (At han beskylder meg for «ad hominem-argument» for å «[mene] at kritikken ikke er relevant fordi Nettavisen ofte har nettavstemninger«, er både en merkelig definisjon av ad hominem og en total misforståelse av min argumentasjon.) Les videre

Nett på sak

Skal få skrevet eget tilsvar til Gunnar Stavrum etterhvert, men i mellomtiden har Erik Iversen fremført svært mange utmerkede poenger.

Som vanlig, altså.

Gunnar Stavrum er sint fordi bloggeren Doremus Schafer kritiserer ham og Nettavisen når det gjelder fokus i debatten rundt VGs «Årets navn»-kåring. Det kommer tydelig frem i innlegget «Lett å være rebell i kjellerleilighet» som Stavrum publiserte på sin lederblogg i Nettavisen i dag, lille julaften.

Stavrum kaller Schafer i grunnen for nettroll, rikssynser og «retorisk snikskytter». For å være et nettroll er i så fall Schafer uvanlig velformulert og faktabasert. Det var vel ikke skribenter som kritiserer den statistiske holdbarheten til nettavstemninger som Karpe Diem tenkte på da de skrev låten «Lett å være rebell i kjellerleiligheten din» (snarere personer som debatterer i kommentarfeltet til Nettavisen, men det er en annen sak).

Stavrum kritiserer Schafer for å bruke «et typisk ad hominem»-argument når han kritiserer Nettavisen for å hausse seg opp over en meningsmåling, når avisen selv har gjort seg kjent for ledende spørsmålsstillinger i nettavstemninger. I…

Vis opprinnelig innlegg 924 ord igjen

Stavrums selektive skepsis

Artikkelen er også publisert på Journalisten.no.

Jeg hadde egentlig håpet å ikke skrive noe mer enn det jeg allerede har skrevet om Hege Storhaug og VGs Årets Navn-kåring, men når Gunnar Stavrum valgte å eksplisitt etterlyse at «[det] ville vært lærerikt å høre hva de som normalt er faglig kritiske til nettavstemninger mener om metodebruken her«, så måtte jeg jo nesten følge opp utfordringen. Les videre

Dagens frustrasjon: Bortforklaringstyranniet

Fra regjeringen som allerede har gitt oss «Reservasjonsrett av hensyn til kvinnene», «Nekte å møte Dalai Lama av hensyn til menneskerettighetene», og «Strenge utvisningsregler av hensyn til asylbarn», kommer nå «Nekte å uttale seg til medier av hensyn til å informere velgerne best mulig«.

– Til Dagens Næringsliv sa du [samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen] at dette var en personalsak, som du ikke kunne kommentere. Gjennom helgen gir du NTB beskjed om at du ikke vil gi intervju om saken. Søndag kveld går du likevel ut på bloggen din og omtaler saken. Hvorfor?

– I lys av den brede interessen for saken i helgen anså jeg det som mest hensiktsmessig å dele min kommentar med alle medier samtidig, gjennom bloggen min.

Twitteruke 50 oppsummert

Les videre

Alkohol-omtrentligheter

Artikkelen er også publisert på Journalisten.no.

Nå i adventstiden er det etterhvert blitt vanlig med nyhetsartikler som advarer mot uvettig og uforsvarlig bruk av alkohol i ulike sammenhenger.

Problematikken er utvilsomt reell og viktig å rette oppmerksomhet mot, men man skulle likevel (eller nettopp derfor) ønske at bruken av statistikk for å fremføre dette budskapet var noe mer (unnskyld uttrykket) edruelig.

Les videre

Twitteruke 49 oppsummert

Les videre

Fortsatt opphaussing av nettavstemninger

Siden ganske mange åpenbart ikke fikk med seg forrige runde om VGs «Årets Navn»-kåring, benytter jeg anledningen til å gjenta i kortform:

1) VGs nettavstemning fungerer utelukkende som nominasjonsprosess til «finalerunden», og har ingen innvirkning på hvem av de 10 finalistene som faktisk vinner kåringen.
.

2) Slike nettavstemninger er notorisk ubrukelige som mål på folkemeningen, både pga. muligheten for juks og pga. selvselekteringen av deltagerne.

Men til tross for at dette burde være så elementære forhold at det skulle være unødvendig for meg eller andre å påpeke det, er det fortsatt lettere å finne feilaktige enn korrekte fremstillinger av saken i media. Les videre