Når man går seg vill i «fake news»-jungelen

En kortere versjon av artikkelen er publisert hos Dagbladet.

«Frps stortingsrepresentant Erlend Wiborg spredde fake news i valgkampen«, meldte ABC Nyheter på tirsdag. Utgangspunktet var at Wiborg hadde delt (på Facebook) en lenke til en artikkel (datert 27. februar) fra det mye kritiserte nettstedet dinavis.no, som hevdet at «Sp vurderte å nekte deg svenskehandel, legge ned taxfree og doble flypassasjeravgiften».

Når ABC Nyheter kontakter Wiborg, forsvarer han sin deling med at «innholdet i den er korrekt», og at artikkelen ikke sier annet enn at dette var noe som Sps programkomite foreslo (tilbake i februar, den gang artikkelen angivelig ble skrevet), og at det derfor er relevant å trekke frem, selv om det ikke ble vedtatt på landsmøtet. Når så ABC Nyheter påpeker at dette slettes ikke var nevnt i programkomiteens forslag til landsmøtet (og heller ikke i endringsforslagene til programdebatten), svarer Wiborg med å fjerne delingen umiddelbart (men uten å gjøre sine følgere oppmerksom på at han hadde delt feilinformasjon).

Men i sitt fokus på hva Wiborg har gjort eller ikke gjort, overser ABC Nyheter deler av historikken om hvor suspekt og spekulativ denne artikkelen faktisk var – samtidig som de også utelater det faktum at den faktisk bygger på en viss kjerne av sannhet.

Les videre

Forvirret statistikk om ungdommers alkoholbruk

Jeg har skrevet om Actis’ feilaktige gjengivelse av egne tall for ungdommers alkoholbruk (som også ble videreført i diverse medier – i kortversjon i Dagbladet, og i en mye lengre og mer detaljert versjon her på bloggen.

Alkohol-omtrentligheter

Artikkelen er også publisert på Journalisten.no.

Nå i adventstiden er det etterhvert blitt vanlig med nyhetsartikler som advarer mot uvettig og uforsvarlig bruk av alkohol i ulike sammenhenger.

Problematikken er utvilsomt reell og viktig å rette oppmerksomhet mot, men man skulle likevel (eller nettopp derfor) ønske at bruken av statistikk for å fremføre dette budskapet var noe mer (unnskyld uttrykket) edruelig.

Les videre

Men hva var egentlig spørsmålet om foreldres alkoholvaner?

Artikkelen er også publisert på Dagbladet-bloggen.

NRK meldte på mandag om en ny undersøkelse om foreldres drikkevaner i ferien.

6 av 10 foreldre oppgir at de drikker alkohol på sommerferie når barna er til stede, viser en fersk spørreundersøkelse Ipos MMI har gjort for alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL.

(…)

Ifølge AV-OG-TIL oppgir også annenhver norsk forelder de drikker alkohol hver eneste dag i sommerferien.

Den eksakte spørsmålsformuleringen gjengis ikke i artikkelen, men ved henvendelse til NRK og AV-OG-TIL oppgir de at begge disse opplysningene bygger på at folk har blitt stilt spørsmålet (versaler i originalen):

Kan du huske hvor mange alkoholenheter du drakk [pr. dag] sist gang du var på sommerferie med BARN ELLER UNGDOM TIL STEDE?

med svaralternativene Ingen / 1-2 enheter / 3-5 enheter / 6-9 enheter / mer enn 10 enheter / Drikker aldri / Annet, husker ikke. Les videre