Twitteruke 26 oppsummert

Les videre

NÅ: Nyheter som ikke har skjedd ennå

nytttilbud2

NÅ: EU-kommisæren med nytt tilbud

meldte NRK som sin toppsak mandag ettermiddag, med lenke til deres live-dekning av Hellas-krisen generelt og Jean-Claude Junckers pressekonferanse spesielt. (Juncker er president for EU-kommisjonen, så å avbilde og omtale ham som «EU-kommisæren» blir vel omtrent på linje med å omtale Erna Solberg (eller en annen statsminister) som «statsråden».)

Men når vi gikk inn på live-dekningen, var det slett ingen beskrivelse der av noe «nytt tilbud» fra Juncker. Tvert imot kunne alle medier – inklusive NRK – melde i etterkant av pressekonferansen at Juncker helt uttrykkelig uttalte at han ikke la på bordet noen nye forslag, men kun forsvarte det eksisterende forslaget og oppfordret Hellas til å gjenoppta forhandlingene der de ble avbrutt. Les videre

Feriehjelpinflasjon

Artikkelen er også publisert på Journalisten.no.

NRK hadde tirsdag to ulike artikler om fattige barnefamilier som kontakter UNICEFs nettside Feriesentralen for å be om assistanse for å kunne ta med barna på ferie. NRK har intervjuet UNICEFs fagansvarlige Kristin Oudmayer, og innleder oppslaget med å presentere tall på at de mottar en meget stor strøm av henvendelser:

Da økonomien ikke strakk til, måtte Benedictes mor be Feriesentralen om hjelp. På én uke i år gjorde 10.000 nordmenn det samme.

NRK har tidligere i dag omtalt hvordan stadig flere i Norge kontakter Unicefs Feriesentral og ber om hjelp til ferien fordi økonomien er stram. På én uke i år har 10.000 nordmenn tatt kontakt.

10.000 henvendelser om hjelp på én uke (som blir ca. 100 i timen hvis vi regner at folk kontakter ordningen 14 timer om dagen syv dager i uken) er selvsagt mulig hvis storparten av henvendelsene kommer pr. epost eller lignende, men fremstår likevel som et forbausende høyt tall for én enkelt tjeneste av denne typen.

Men ved henvendelse til Oudmayer presiserer hun at når hun oppga tallet 10.000 til NRK, så var dette ikke antall henvendelser om hjelp, men det totale antallet sidevisninger på nettstedet (og for øvrig også over en periode på halvannen uke, ikke én uke). Les videre

Presisering om utrygghet

Artikkelen er også publisert (i lett redigert versjon) på Dagbladet-bloggen.

Ukas store debatt i Oslo-valgkampen har handlet om Oslo Aps forslag om å opprette «trygghetsløyper» på enkelte strekninger i Oslo sentrum. Økt bemanning av politi, vektere og natteravner på disse rutene (på kvelds- og nattestid), samt ekstra nattbusser, skal gjøre det mulig for folk som skal hjem fra byen å velge disse rutene for å slippe å føle frykt og utrygghet.

For å understøtte behovet for tiltaket, har Raymond Johansen og hans partifeller gjentatte ganger trukket frem at:

Hele 74 prosent av alle kvinner føler seg utrygge når de skal sent hjem fra byen. Det kan vi ikke godta.

Les videre

#minregjering – komplett liste

Regjeringens lansering av emneknaggen #minregjering gikk som kjent (og som man kunne forvente) ikke helt som ønsket, og ble dominert av satire og harselas med regjeringen. Derimot var det relativt få som valgte å bruke emneknaggen ut fra (den egentlig ganske nærliggende) tolkningen «Hvem ville jeg hatt i regjering hvis jeg kunne velge fritt?»

Så, i håp om å starte en trend: Her er min personlige regjeringskabal, komponert ut fra et sammensurium av ulike kriterier – dels ut fra en ambisjon om en tverrpolitisk sammensetning og realistiske kriterier om hvem som måtte få plass i en slik samlingsregjering, delvis med personer som neppe ville være aktuelle men som jeg faktisk tror ville fylt en slik rolle meget godt, og delvis noen litt mindre gjennomtenkte mer kreative utnevnelser.

Så ikke ta samtlige valg på dypeste alvor, men kom gjerne med kritikk, egne innspill og egne regjeringskabaler.

Les videre

Dagens sitat: Klar tale fra Siv Jensen

Fra Politisk Kvarter mandag 22. juni, der programleder Bjørn Myklebust gjorde et heroisk forsøk på å få Siv Jensen til å ta stilling til Christian Tybring-Gjeddes uttalelser om at KrF, Venstre og Høyre hadde brutt samarbeidsavtalen gjennom sitt vedtak om 8.000 Syria-flyktninger:

Bjørn Myklebust: Kan regjeringen fortsette hvis samarbeidsavtalen er brutt?

Siv Jensen: Nå er det slik at enhver mindretallsregjering må gjennomføre vedtak som Stortinget av og til påfører en, men det er jo slik at når vi nå skal jobbe med budsjettet for neste år, som hele regjeringen nå jobber ufortrødent med, så vil det være behov for å presentere ulike analyser og konsekvenser av de vedtak som Stortinget vedtar også, det mener jeg de må tåle å se.

Så da vet vi det.

Twitteruke 24 oppsummert

Les videre

Twitter-svar til @vonKnag om lekser og leksefri skole

Min Twitter-diskusjon med SVs Torgeir Knag Fylkesnes om leksefri skole (i dette tilfellet i betydningen: «skoledagen utvides noe, slik at all øving gjøres på skole med lærerhjelp tilgjengelig»), har kommet til det punktet at jeg trenger mer enn 140 tegn til å formulere meg.

Følg lenken over (og eventuelt også her og her) for å få hele konteksten for innlegget. Les videre

Kommentar til Gunnar Stavrums tilsvar om nettavstemninger

I sitt tilsvar til min kritikk av hans bruk av nettavstemninger, uttaler Gunnar Stavrum at jeg kommer med «lite nytt» – hvilket jeg forsåvidt kan være helt enig med ham i, ettersom jeg gjentatte ganger fremhever at dette er velkjente svakheter, og at de fleste medier nettopp derfor holder seg for gode til å gjøre noe stort nummer ut av resultatene fra nettavstemninger. Les videre