Feil i annenhver avisoverskrift?

Onsdagens Aftenposten hadde følgende hovedoppslag på forsiden:
aft-forside-bistand

Fant feil i annenhver bistandssak

Underslag, tyveri og korrupsjon. Det var gjengangerne da Utenriksdepartementet kontrollerte 309 bistandsprosjekter og fant feil i 150 av dem.»

Selve artikkelen bærer likeledes tittelen «UD fant feil i 150 av 309 kontrollerte bistandsprosjekter«. Man må lese artikkelen relativt nøye – eller få med seg Eva Bratholms oppklarende leserinnlegg tre dager senere – for å forstå at disse «309 kontrollerte bistandsprosjektene» var prosjekter der UDs kontrollorgan hadde mottatt varsel om økonomiske misligheter. Eller sagt med andre ord: Man fant feil i halvparten av de sakene som ble gransket på bakgrunn på konkrete anklager om feil. Les videre

Dagens sitat: Kapellet i Wadham College

Kapellet i Wadham College
Oxford

Orgelet bruser i smerte, og alle de unge tanker
bøyes i angst og ømhet dit hen hvor vi intet vet.
Lysene flakker i mørket som kuldskjære påskeliljer,
der stiger mot taket en salme om Gud som er kjærlighet.

Så synker den storm av Herren ned fra en blekrød stjerne
men ennu ruller en brenning av orgelets fjerne brus.
Og presten løfter sin stemme til ord som er hvite og fjerne:
«O, minnes alle de døde, de falne av dette hus» … Les videre

Én god og én dårlig nyhet

Den gode nyheten er at Aftenpostens debattredaksjon tilsynelatende har tatt til seg kritikken mot at de har altfor lav terskel for å slippe til «innvandringskritiske» kronikker, selv om de mangler faktabasert argumentasjon og logisk stringens.

Den dårlige nyheten er at debattredaksjonens respons tilsynelatende har vært å slippe til en innvandringspositiv kronikk med et tilsvarende omtrentlig forhold til virkelighetsbasert argumentasjon.

Dagens sitat – Black Day In July

Gordon Lightfoots sang «Black Day In July» handler om opptøyene i Detroit i 1967, som startet natt til 23. juli og varte i 5 dager til myndighetene satte inn nasjonalgarden og hæren for å gjenopprette orden. Derfor er det – rimeligvis – mye av sangteksten som blir helt feil eller direkte malplassert når man skal prøve å overføre den til vår hjemlige svarte julidag – men det er også adskillige beskrivelser som resonerer:

Les videre

Dagens sitat: Kungsholmens Hamn

Jeg tror ikke jeg kan ha vært den eneste som hørte Melissa Horns sang «Kungsholmens Hamn» for første gang under minneseremonien i august 2011, og trodde at den hadde blitt skrevet i etterkant av drapene på Utøya.

I virkeligheten er sangen altså skrevet tre år tidligere, til minne om 16-åringen Riccardo Campogiani som ble slått og sparket i hjel av tre jevnaldrende gutter i Stockholm i oktober 2007.

Les videre

Dagens sitat: Tor Jonsson

Protest
.
Tørk blod av sverdet ditt
for siste gong!
Eg svarer døden nei
i all min song.
.
Eg ofrar aldri livet
for ei sak.
Eg høyrer alltid
dyreskriket bak.
.
Å leva livet,
det er større mål
enn offerdøden
på eit martyrbål.
.
Offerdøden
lysar meiningslaust.
Livet er ein sigers gang
frå vår til haust.
.
Eg ropar
til vår svikartid:
Eg tømar ikkje staupet
med di ordgift i.
.
Heller fredlaus ri
frå land og rike,
enn gripe sverdet
for det store folkesviket.
.
Det store folkesviket
gror i alle land.
Eg ropar nei.
Og det er alt eg kan.
.
Tor Jonsson

«Gåten Breivik» og andre terrorister

Nå snart ett år etter 22. juli-dommen, kan vi vel konstatere at rettens grundige vurdering av bevisene (ikke minst deres analyse av de mange observasjonene av ABBs atferd som av Husby/Sørheim m.fl. ble utlagt som klare og entydige symptomer på en schizofren psykose) jevnt over har etablert en nøktern og faktaorientert fasit for spørsmålet om Breiviks tilregnelighet Likevel ser vi fortsatt at det er debattanter som ikke bare tar opp spørsmålet til fornyet debatt (hvilket selvsagt alltid er legitimt), men som går lengre enn dette ved å insistere på at Breiviks handlinger og motivasjoner nødvendigvis vil måtte forstås som utslag av en tung psykiatrisk diagnose. Gitt dette, og også gitt at selv mange av de psykiatere som vurderte Breivik som tilregnelig har uttalt at han ‘overskrider det psykiatriske rammeverket som de opererer med’, så kan det kanskje være nyttig og relevant å se på noen historiske paralleller:
Les videre

Dagens sitat: Birmingham Sunday

Rekken av «Dagens sitat» – og trolig også bloggen som helhet – kommer nok til bli preget av den nært forestående årsdagen for 22. juli.

Det er dessverre ingen mangel på sanger og dikt som ofte ble skrevet om andre, helt konkrete hendelser, men som det er smertelig enkelt å overføre til 22. juli – som «Birmingham Sunday», om de fire barna som ble drept i bombeangrepet mot en kirke for svarte i Birmingham, Alabama i 1963.

Les videre

Dagens sitat: Stealers Wheel

Fylkestingsrepresentant for Hordaland Ap mener det «har gått inflasjon i både meninger og demonstrasjonstog» og har tilsynelatende problemer med engang å fatte at noen kan hisse seg slik opp over ting i vårt samfunn:

De lever tross alt i verdens beste samfunn. Ingen steder er det bedre å bo. Ingen steder er folk mer like. Ingen land i verden er så frie som vårt. Og ingen samfunn er mer solidarisk og fellesskapsorientert enn det norske.

(For ordens skyld: dette er ikke sarkasme.)

Les videre