Når én irritasjon blir til fem sjokk

Artikkelen er også publisert på mediedebatt.no.

Undersøkelse: Konfliktnivået på norske veier er farlig høyt

kunne Dagbladet advare oss om på torsdag. På nettavis-forsiden skrus alarmismen enda et hakk opp, med overskriften

Nye sjokktall: Dette hater bilistene mer enn noen gang

Artikkelen tar utgangspunkt i en undersøkelse utført for Trygg Trafikk, der man har spurt om syklister irriterer seg over bilister i trafikken og vice versa:

Hele 86 prosent av bilistene sier at de irriterer seg over syklister av og til eller oftere, mens 78 prosent av syklistene sier det samme om bilistene.

– hvilket Dagbladet beskriver som «tilsynelatende skyhøyt konfliktnivå mellom bilister og syklister«, «farlig høyt irritasjonsnivå«, og «stort spenningsnivå«. (De to sistnevnte formuleringene er hentet direkte fra Trygg Trafikks pressemelding om undersøkelsen.) Og resultatene settes selvsagt i sammenheng med ukens kontroverser omkring Nitimens spøk om å ta syklister med bildøra.

Det første som er å bemerke er at undersøkelsen kun har undersøkt ‘konfliktnivået’ mellom syklister og bilister, og ikke andre kombinasjoner av trafikanter. Vi aner derfor ikke om bilister er spesielt irriterte på syklister, eller om de irriterer seg like mye/mer over andre bilister (eller fotgjengere, eller mopedister, eller Segway-førere).

Videre – som det også fremgår av artikkelen – har man oppnådd disse ‘skyhøye’ tallene på 78 og 86 prosent ved å legge sammen alle som irriterer seg «av og til eller oftere» – altså absolutt alle som ikke svarer «aldri» på spørsmålet om det «hender at du irriterer deg» over ‘motparten’ i trafikken.

Les videre

Artikler publisert 3. juli har dårligst statistikkbruk

Artikkelen er også publisert på Journalisten,no.

Juli så langt: Tidenes dødeligste på veiene

kunne NRK melde for to måneder siden.

Artikkelen er skrevet i kjølvannet av flere tragiske dødsulykker på veiene, blant annet de tre ungdommene fra Elverum som ble drept i en elgpåkjørsel. Men det fremgår ganske raskt at når NRK slår dette opp som historisk høye tall, så er det fordi de har begrenset seg til et uhyre snevert tidsintervall (mine uth.):

NRK har sett på dødsulykker mellom midnatt 1. juli og 3. juli klokken 12, de siste 39 årene.

(…)

Aldri har flere omkommet de første 60 timene av feriemåneden. Og da sammenligner vi 2015 med år da opp mot 452 menneskeliv gikk tapt på veiene.

Les videre