Ingen hevder at Breivik er blitt «torturert»

Artikkelen er også publisert på mediedebatt.no, samt i engelsk versjon på min engelske blogg.

I en artikkel i sist ukes Observer fremfører Nick Cohen sterk kritikk av dommen om Anders Behring Breiviks soningsforhold, som han mener at representerer en virkelighetsfjern utvidelse av menneskerettighetsprinsipper langt utover deres rimelige virkeområde. Kritikken baserer seg imidlertid på en lang rekke påstander som er direkte feilaktige eller i hvert fall sterkt misvisende (især for et ikke-norsk publikum som har lite kjennskap til saken fra før).

Ikke minst gjelder dette Cohens påstand (som presenteres allerede i ingressen og siden gjentas et antall ganger) om at retten konkluderte med at Breivik hadde blitt «torturert» i fengsel. Realiteten er at ingen – selv ikke Breiviks egen advokat, og langt mindre retten – har hevdet at fengselets behandling utgjør «tortur». (Breivik selv har riktignok snakket om tortur, men disse utsagnene – blant alle andre outrerte og uhyrlige uttalelser fra terroristens side – har fint lite relevans for Cohens angivelige poenger.)

Påstanden fra Breiviks advokat – som dommeren ga ham delvis medhold i – handlet om «umenneskelig eller nedverdigende behandling«. Dette er selvsagt fortsatt en svært provoserende anklage når den kommer fra en terrorist og massemorder, men den er vesensforskjellig (både formaljuridisk og følelsesmessig) fra en påstand om «tortur».

Les videre