Når én irritasjon blir til fem sjokk

Artikkelen er også publisert på mediedebatt.no.

Undersøkelse: Konfliktnivået på norske veier er farlig høyt

kunne Dagbladet advare oss om på torsdag. På nettavis-forsiden skrus alarmismen enda et hakk opp, med overskriften

Nye sjokktall: Dette hater bilistene mer enn noen gang

Artikkelen tar utgangspunkt i en undersøkelse utført for Trygg Trafikk, der man har spurt om syklister irriterer seg over bilister i trafikken og vice versa:

Hele 86 prosent av bilistene sier at de irriterer seg over syklister av og til eller oftere, mens 78 prosent av syklistene sier det samme om bilistene.

– hvilket Dagbladet beskriver som «tilsynelatende skyhøyt konfliktnivå mellom bilister og syklister«, «farlig høyt irritasjonsnivå«, og «stort spenningsnivå«. (De to sistnevnte formuleringene er hentet direkte fra Trygg Trafikks pressemelding om undersøkelsen.) Og resultatene settes selvsagt i sammenheng med ukens kontroverser omkring Nitimens spøk om å ta syklister med bildøra.

Det første som er å bemerke er at undersøkelsen kun har undersøkt ‘konfliktnivået’ mellom syklister og bilister, og ikke andre kombinasjoner av trafikanter. Vi aner derfor ikke om bilister er spesielt irriterte på syklister, eller om de irriterer seg like mye/mer over andre bilister (eller fotgjengere, eller mopedister, eller Segway-førere).

Videre – som det også fremgår av artikkelen – har man oppnådd disse ‘skyhøye’ tallene på 78 og 86 prosent ved å legge sammen alle som irriterer seg «av og til eller oftere» – altså absolutt alle som ikke svarer «aldri» på spørsmålet om det «hender at du irriterer deg» over ‘motparten’ i trafikken.

Les videre

Hovedfiende på annenplass?

Glem trailersjåfører, motorsyklister, taxi- og yrkessjåfører. Norske bilisters hovedfiende i trafikken er syklister, ifølge en ny undersøkelse.

 

forteller VG oss.

 

Undersøkelsen er altså utført av Respons Analyse, som har spurt 1166 personer (det fremgår ikke av artikkelen om de har spurt kun bilister eller folk i sin alminnelighet) om «hvilken gruppe i trafikken de mener forårsaker flest farlige situasjoner«. Svarene fordelte seg som følger:

 

  • Bussjåfører: 1%
  • Taxisjåfører: 3%
  • Yrkessjåfører: 3%
  • Motorsyklister: 6%
  • Tungtransportsjåfører: 8%
  • Syklister: 31%
  • Andre bilister: 38%

Den årvåkne ikke fullstendig tallblinde leser vil raskt se at selv etter man har skilt ut taxi- og yrkessjåfører i egne kategorier, så scorer fortsatt samlekategorien «alle syklister» lavere enn gruppen «andre bilister». At DNBs skadeleder synes at tallet for syklister er overraskende høyt er én ting, men hvordan VG klarer å få denne målingen til å utrope syklister til «bilistenes hovedfiende», se det overgår min ringe forstand.