Uetterrettelig om etterrettelighet

(Før noen protesterer: Jeg er fullt klar over at dette er relativt små og kanskje pirkete saker satt opp mot de mediaavsløringene som har rast denne uken, men finner det likevel litt sørgelig at pressen skal være såpass upresis og villedende i gjengivelsen av hva folk sier og mener, selv i artikler som handler om viktigheten av å være korrekt i slike gjengivelser.)

Les videre