Uetterrettelig om etterrettelighet

(Før noen protesterer: Jeg er fullt klar over at dette er relativt små og kanskje pirkete saker satt opp mot de mediaavsløringene som har rast denne uken, men finner det likevel litt sørgelig at pressen skal være såpass upresis og villedende i gjengivelsen av hva folk sier og mener, selv i artikler som handler om viktigheten av å være korrekt i slike gjengivelser.)

Les videre

Svar til Kjersti Løken Stavrum m.fl. om pseudonymitet

Min pseudonymitet har blitt friskt debattert ulike steder på Facebook i dag (si gjerne fra hvis det er flere jeg ikke vet om). Siden jeg av åpenbare grunner (krav om fullt navn) ikke kan delta direkte i debatten på FB, får jeg forsøke å gi et mest mulig samlet tilsvar her. Kommentarfeltet er åpent.

Jeg vet ikke hvor mange av debattantene som har tatt seg tid til å lese mine prinsipielle betrakninger om anonymitet og pseudonymitet – jeg vet at det er ganske veldig uhyre langt, men jeg synes vel kanskje man burde investere såpass tid dersom man skal sparke i gang en svær debatt om min person.

Som mediekritiker og samfunnsdebattant må jeg selvsagt være forberedt på å selv bli utsatt for kritisk søkelys, og det er forsåvidt smigrende at lederen for Norsk Presseforbund mener at jeg har fått en slik stilling i samfunnsdebatten at det nødvendiggjør er prinsipiell diskusjon om min rolle. Men jeg opplever at debatten stort sett foregår på et abstrakt plan der man i liten grad klarer å bringe til torgs noen håndfaste ankepunkter mot meg. Les videre

Presseetisk liv og lære

Dagbladet avslørte på fredag at Fabian Stang hadde betalt for beisingen av sin hytte på en uriktig og regelstridig måte (og dermed ikke betalt skatt). Men når Dagbladet slapp saken, hadde Stang allerede kommet dem i forkjøpet med å beklage sin feil på Facebook. Her sier han bare at han «i går ble [] gjort oppmerksom på» hans feil, og nevner ikke noe om at det var Dagblad-journalister (og ikke f.eks. fetteren hans) som konfronterte ham med dette. På søndag bringer Aftenposten så en sak der Presseforbundets generalsekretær Kjersti Løken Stavrum og mediehåndteringsekspert Anders Cappelen begge er sterkt kritiske til at Stang kom Dagbladet i forkjøpet på denne måten. Les videre