Visuell utforming og design

Denne kommentaren blir enda mer subjektiv og skjønnsmessig [red. i ettertid: og forsåvidt også enda mer pirkete] enn de andre Faktisk.no-kommentarene mine, men siden jeg er så godt i gang, kan jg jo også mene noen ord om nettstedets visuelle utforming og design.

Faktisk.no har valgt et tilsvarende forside-design som f.eks. Journalistens debattnettsted mediedebatt.no, der alle artiklene stilles opp i tre spalter, med nye artikler fortløpende tilføyd øverst.

Problemet oppstår når artikkeltitlene har forskjellig lengde (som helt naturlig vil oppstå, ettersom hver tittel er består av utsagnet som faktasjekkes, og noen av dem er mye lengre enn andre), hvilket igjen fører til at spalteradene blir ujevne:

I tillegg til at dette gir et rotete inntrykk rent estetisk, gjør det også forsiden uoversiktelig og upraktisk for leserne. På en nettside som produserer en håndfull artikler om dagen, vil det formodentlig være en del lesere som vil være interessert i å kikke over alle artiklene som har kommet til siden siste besøk – men dette blir (i hvert fall litt) mer kronglete å gjøre når artiklene ligger såpass uordnet at ikke er trivielt å se hvor den siste artikkelen du leste ligger i rekkefølgen. Personlig synes jeg det ville vært langt å foretrekke om man sørget for at alle artiklene lå på jevne rader (og så heller fikk noen tomme «glipper» der hvor enkelte artikkeloverskrifter var kortere enn andre).

Et annen ting å pirke på med forsidepresentasjonen, er at «dommene» over hvert enkelt utsagn («helt sant», «delvis feil», etc.) presenteres på en temmelig unnselig måte. Det er lett å oppfatte utsagnet som blir sjekket:

men du må kikke adskillig nærmere for å få med deg hvilket som er «helt sant» og hvilket som er «ikke sikkert». Det er riktignok slik at når du holder musepilen over en artikkel, så lyser den opp med den riktige fargekoden – men du må altså ‘muse’ over hver enkelt artikkel for å få opp denne enkelt synlige inndelingen.

Det er et generelt problem for faktasjekkere/»debunkere» at de risikerer at deres artikler ender opp med å bare gi usanne påstander mer spredning, fordi leseren ikke oppfatter (eller ikke bryr seg om) at man har konkludert med at påstanden er feil. For å minimere dette problemet, vil man som regel tilstrebe å fremheve de korrekte fakta mer enn det feilaktige utsagnet – eller i hvert fall å gjøre det så tydelig som mulig (der hvor det er relevant) at påstanden er FEIL.

Jeg har jo annensteds argumentert for at Faktisk.no kanskje bør være litt mer tilbakeholdne med å komme med fasit-konklusjon på hvert enkelt utsagn, og at det til tider kan være bedre å bare presentere det påberopte faktagrunnlaget og la den enkelte leser avgjøre om dette er tilstrekkelig eller ikke. Men så lenge man fortsatt har som praksis å felle en slik dom over hvert enkelt utsagn, burde det være et enkelt og hensiktsmessig grep å designe forsiden slik at alle artikler viser denne fargemerkingen. (Og selv om man går over til å felle konkret dom bare over de artiklene der det er grunnlag for en slik entydig konklusjon, vil det like fullt – eller kanskje enda mere – være relevant å synliggjøre disse artiklene uten at man muser over dem.)

[Red: Etter min kommentar om dette har Faktisk.no nå justert forsidepresentasjonen slik at alle artiklene nå viser små sirkler med fargekodingen:

faksirk

Og når jeg først har pirket så mye, kan jeg like godt gå «all inn» og også fremføre min irritasjon over at når man åpner faktisk.no-forsiden (i hvert fall på PC), så plasserer skrivemerket seg automatisk i søkefeltet – hvilket igjen medfører at man ikke bare kan bruke piltaster/spacebar til å bla seg nedover på siden, uten å først klikke seg ut av søkefeltet. (Og dette blir enda mer irriterende når søkemotoren filtrerer artikler med hvert enkelt tastetrykk, istedenfor å vente til til du trykker enter/søk – dette medfører nemlig at så snart du trykker på mellomromtasten, så forsvinner samtlige artikler og du må tømme søkefeltet eller laste siden på nytt for å få tilgang til noe som helst.)

Det er rimelig at skrivemerket plasserer seg direkte i søkefeltet når du åpner google.com (det er overveiende sannsynlig at du gikk dit for å søke), men på en forside som faktisk.no vil søkefunksjonen formodentlig være såpass lite brukt at det er mer hensiktmessig å la det mindretallet som skal søke, klikke seg inn i søkefeltet manuelt.