3 av 4 støtter oss!!! (av HVEM er ikke så viktig)

En litt kortere versjon av denne artikkelen er også publisert på Manifest Tidsskrift.

3 av 4 ønsker at elbilfordelene fortsetter også etter 2017.
.
kunne NRK Nyheters Facebook-konto fortelle oss tirsdag morgen. Utgangspunktet er en undersøkelse om folks holdninger til elbiler som NAF har gjennomført, men den delte artikkelen er imidlertid ikke NRKs nyhetsartikkel om rapporten, men derimot en kronikk på NRK Ytring. Kronikken er skrevet i fellesskap av Stig Skjøstad og Marius Holm (henholdsvis ledere i NAF og Miljøstiftelsen Zero), og budskapet er entydig:
.

Folket heier på elbilene

Debatten om elbil kan ikke handle om hvilke fordeler som skal fases ut, men om hva som skal til for å oppnå et varig marked.

Kronikkforfatterne slår tidlig fast at de «[kan avkrefte inntrykket] av at elbil ikke er så populært blant folk flest, og at det er lurt av norske politikere å kutte i elbilfordelene nå.»

Tvert imot:

En ny, stor undersøkelse fra NAF viser faktisk at så mange som 3 av 4 ønsker at elbilfordelene fortsetter også etter 2017.

Så følger en lengre argumentasjon om hvorfor det er nødvendig å opprettholde dagens pakke av elbilfordeler også fremover (ellers vil elbilmarkedet «ikke være bærekraftig«), før man avslutter med en kategorisk konklusjon:

Nå vet vi også at dette er i tråd med ønsket til folk flest.

Tre av hvilke fire?

Men hvem er egentlig disse «folk flest» som har besvart undersøkelsen? Les videre