Dagens sitat: Shakespeare om rykter

Henry IV, Part 2:

Rumour is a pipe
Blown by surmises, jealousies, conjectures
And of so easy and so plain a stop
That the blunt monster with uncounted heads,
The still-discordant wavering multitude,
Can play upon it.

Hvis du ikke aner hva dette har med dagen i dag å gjøre, så har du en mer fornuftig Twitter-feed enn hva jeg har.

Alt henger sammen med innvandring

Det er et kjent fenomen at nettavisers kommentarfelt har en utpreget tendens til å raskt dreie seg over på innvandringsspørsmålet – uansett hva som var det opprinnelige temaet for artikkelen. Som oftest skjer dette ved at noen hevder at den egentlige grunnen til problemet som omtales er ikke-vestlig innvandring (eller, hvis det er en utenriks-artikkel, at dette er et problem som vil forplante seg til Norge hvis dagens innvandringspolitikk får fortsette).
Men også artikler som overhodet ikke handler om noe «problem» kan gi anledning til å legge skylden på innvandrere – som denne Dagbladet-artikkelen om en norsk ekspedisjon som skal drenere en dam langt inne i de canadiske skoger i håp om å avdekke at dammen er kunstig, hvilket i så fall vil bevise at Shakespeares stykker ble skrevet av Francis Bacon (nei, jeg vet ikke jeg heller, men det har strengt tatt ingenting med saken å gjøre).

Det skal vise seg at det ikke tar mer enn tre kommentarer før diskusjonen handler om skadevirkningene av innvandring:

shake-innv
shake-innv2
Les videre