Dagens sitat: Sorokin om nasjonale kanoner

Utdrag fra Vladimir Sorokins roman «Telluria» (oversatt av Dagfinn Foldøy), der en av karakterene har et litt anstrengt forhold til myndigheter som forsøker å fremskaffe samlende ideer som hele nasjonen kan forenes rundt:

Da de postsovjetiske herskere så å si begynte å ane rikets endelige fall, kom de med en appell til alt folket: La oss lete etter en nasjonal idé! Det ble utlyst en konkurranse, man samlet vitenskapsmenn, statsvitere, forfattere – skaff oss en nasjonal idé, kjære venner! Det var nesten som om man skulle rote rundt i den ideologiske kornbingen med forstørrelsesglass og lete: Hvor er den, hvor er den, vår nasjonale idé?! Idioter, de forsto ikke at den nasjonale idé ikke var noen skatt bak sju segl, ikke noen formel, ikke noen vaksine som man i en fei kunne gi til den syke befolkningen! Den nasjonale idé, så fremt den finnes, bor i hvert enkelt menneske i staten, fra gatefeieren til bankieren. Og hvis den ikke finnes, og man likevel forsøker å finne den, da betyr det at en slik stat allerede er dømt til undergang!

(Takk til Olaf Solstrand for hjelp med avskrift av sitatet.)