Stavrums selektive skepsis

Artikkelen er også publisert på Journalisten.no.

Jeg hadde egentlig håpet å ikke skrive noe mer enn det jeg allerede har skrevet om Hege Storhaug og VGs Årets Navn-kåring, men når Gunnar Stavrum valgte å eksplisitt etterlyse at «[det] ville vært lærerikt å høre hva de som normalt er faglig kritiske til nettavstemninger mener om metodebruken her«, så måtte jeg jo nesten følge opp utfordringen. Les videre

Under 50% presisjon om fødselspermisjon

Artikkelen er også publisert på Manifest Tidsskrift.

I VG sist mandag forsvarte statsminister Erna Solberg dagens fedrekvoteordning, og tok til motmæle mot skipsreder Elisabeth Grieg, som hevdet at reduksjonen i fedrekvoten fra 14 til 10 uker hadde svekket rekrutteringen av kvinnelige næringslivstopper.

Solberg mente det var overdrevent å hevde at denne endringen hadde gitt noe stort utslag i så måte, og argumenterte blant annet med at:

Man må huske at færre enn 50 prosent av fedrene tok ut hele pappapermisjonen, også før utvidelsen fra 10 uker. Vi har lagt til rette for økt valgfrihet slik at familien selv kan bestemme hvordan de vil innrette seg.

Perioden Solberg viser til må være fra og med juli 2009 (da fedrekvoten ble økt fra 6 til 10 uker) og frem til juli 2011 (da kvoten ble økt på nytt fra 10 til 12 uker), og det hevdes altså at under halvparten av fedrene tok ut hele sin permisjonskvote (dvs. 50 dager = 10 uker) innenfor denne perioden.

På henvendelse til SMK for dokumentasjon på dette tallet, vises det til denne rapporten fra NAV (som interessant nok har tittelen «Fedre tar ut hele fedrekvoten – også etter at den ble utvidet til ti uker«).

Rapporten tar for seg alle foreldre med rett til foreldrepenger som fikk barn mellom 1. juli 2009 og 1. juli 2010, og finner (figur 1, side 2) at to av tre fedre tar ut 45 dager eller mer.

fedrekvtall Les videre

Bevæpningsdebatt i svart/hvitt

Artikkelen er også publisert på Journalisten.no.

1 av 3 nordmenn [mener at] Myndighetene snikinnfører bevæpning i Norge

kunne VG melde for to uker siden. Artikkelen bygger på en meningsmåling gjennomført av InFact for VG, der folk har blitt stilt spørsmålet: «Perioden for midlertidig bevæpning av politiet er nok en gang utvidet. Mener du dette er nødvendig eller er det snikinnføring av bevæpnet politi i Norge?»

32,5% har svart at det er en snikinnføring av bevæpnet politi. (Først et godt stykke ned i artikkelen blir leseren informert om at adskillig flere – 52,6% – svarer at den forlengende bevæpningen er nødvendig.)

Men verken VG eller InFact ser ut til å ha tatt hensyn til at folk der blir stilt overfor to veldig kategoriske svaralternativer, uten noen mulighet til å velge svar som ligger mellom disse to ytterpunktene (annet enn ved å svare «vet ikke»). Les videre

Men hva var egentlig spørsmålet om «asylsaken»?

En kortere versjon av artikkelen er publisert på Journalisten.no.

Velgernes asyldom: Frp tapte

kunne VG fortelle oss på søndag, på bakgrunn av en meningsmåling blant 1007 respondenter.

Fremskrittspartiet kom dårligst ut av asylfeiden. Det mener over halvparten av nordmenn som har gjort seg opp en mening. Les videre

Farlig, farligere, farligst

Artikkelen er også publisert på Journalisten.no.

[Tilføyelse 3.4.: VG har nå rettet opp sin artikkel. Den opprinnelige versjonen kan leses her.]

Undersøkelse: Denne byen er farligst for kvinner

fortalte VG oss på onsdag, i kjent «gi-minst-mulig-informasjon-i-overskriften«-stil.

Det er det internasjonale, internettbaserte analyseselskapet YouGov som har satt sammen listen over de farligste byene i verden for kvinnelige reisende – steder der kvinnelige turister fra utlandet risikerer å bli plaget, trakassert og overfalt – framfor alt på offentlige transportmidler.

Og her er det oppsiktsvekkende funn å melde om, må vite:

At kvinnelige turister risikerer å bli forfulgt og trakassert i Latin-Amerika og deler av Asia, er velkjent. Men at også byer som London, New York og Paris figurerer på listen over verdens farligste byer å besøke for kvinner, overrasker mer.

For mens listen toppes av latinamerikanske byer som Botogá (Colombia), Mexico by, og Lima (Peru), så figurerer også Paris, London og New York på hvv. 11., 13. og 16. plass.

Det naturlige kontrollspørsmålet, når man gjør et stort poeng ut av disse byenes høye plassering, blir da å spørre om hvor mange byer totalt som ble undersøkt. Jo: Les videre

Når statistiske feilslutninger fører til påstander om «mørketall»

Artikkelen er også publisert (i forkortet versjon) på Journalisten.no.

Redd Barna har nylig foretatt en større undersøkelse om folks kjennskap og holdninger til seksuelle overgrep mot barn. (Ettersom rapporten, og denne artikkelen, kun dreier seg om seksuelle overgrep mot barn, kommer jeg i resten av artikkelen til å kun snakke om ‘overgrep’, og det siktes da alltid til denne spesifikke underkategorien.)

Undersøkelsen danner utgangspunkt for Dagsavisens førstesideoppslag:

dagsavforside-rb

Ny rapport fra Redd Barna:

En av to kjenner ofre for overgrep

KARTLEGGING: I en ny kartlegging av befolkningens kunnskap og holdninger til seksuelle overgrep mot barn svarer halvparten at de personlig kjenner én eller flere som er blitt utsatt for overgrep som barn. – Overraskende, mener Redd Barna.

Selve artikkelen fremhever de samme tallene, og omtaler dette funnet som «Nye sjokktall om seksuelle overgrep«. Redd Barnas representant Lars Due-Tønnesen omtaler tallet som «overraskende» og «oppsiktsvekkende», og kontrasterer det med tallet på antall faktiske overgrepsofre fra tidligere undersøkelser: Les videre

Men hva var egentlig spørsmålet om vaksiner?

Artikkelen er også publisert på Journalisten.no.

1 av 5 mener barn kan få alvorlige bivirkninger av vaksiner

kunne VG fortelle oss på onsdag. Nyheten – som har fått en hel artikkel for seg selv (inklusive ulike reaksjoner fra FHI) – bygger på en spørreundersøkelse utført for VG, der folk har blitt spurt: «Tror du vaksinene norske barn får kan gi alvorlige bivirkninger eller senskader?«, og der 18,1% har svart ‘Ja’.

Artikkelen (og de fleste reaksjonene på sosiale medier) har en klar vinkling om at dette er et bekymringsfullt høyt tall. FHIs vaksinedirektør (og tidligere sitater fra Bent Høie) understreker betydningen av å vaksinere barna og behovet for å målrette informasjonen mot de grupper som i mindre grad vaksinerer barna sine. VG refererer og lenker også til tidligere intervjuer med foreldre som har valgt å ikke vaksinere barna sine.

Men det som artikkelen ikke berører eller nevner på noe tidspunkt, er at man overhodet ikke har spurt folk om de vaksinerer sine (reelle eller hypotetiske) barn! Tallet «1 av 5» (18,1% er for øvrig nærmere 1 av 6, men pytt) som mener vaksinene kan ha alvorlige bivirkninger presenteres som problematisk og bekymringsfullt – til tross for at det er fullt mulig at det overveldende flertallet av disse personene likevel velger å vaksinere barna sine, ut fra en helhetsvurdering.
Les videre

Hovedfiende på annenplass?

Glem trailersjåfører, motorsyklister, taxi- og yrkessjåfører. Norske bilisters hovedfiende i trafikken er syklister, ifølge en ny undersøkelse.

 

forteller VG oss.

 

Undersøkelsen er altså utført av Respons Analyse, som har spurt 1166 personer (det fremgår ikke av artikkelen om de har spurt kun bilister eller folk i sin alminnelighet) om «hvilken gruppe i trafikken de mener forårsaker flest farlige situasjoner«. Svarene fordelte seg som følger:

 

  • Bussjåfører: 1%
  • Taxisjåfører: 3%
  • Yrkessjåfører: 3%
  • Motorsyklister: 6%
  • Tungtransportsjåfører: 8%
  • Syklister: 31%
  • Andre bilister: 38%

Den årvåkne ikke fullstendig tallblinde leser vil raskt se at selv etter man har skilt ut taxi- og yrkessjåfører i egne kategorier, så scorer fortsatt samlekategorien «alle syklister» lavere enn gruppen «andre bilister». At DNBs skadeleder synes at tallet for syklister er overraskende høyt er én ting, men hvordan VG klarer å få denne målingen til å utrope syklister til «bilistenes hovedfiende», se det overgår min ringe forstand.

Aldri har avisens statistikk-gjengivelser vært svakere

Nordlys og InFact har gjennomført nok en meningsmåling over folks meninger om OL i Oslo i 2022, og har (til førstnevntes store glede) funnet at Ja-oppslutningen har sunket ytterligere siden deres forrige måling og er helt nede på 29,2% Så ivrige er de etter å formidle dette budskapet at de like godt smeller til med overskriften:

Aldri har OL-støtten vært svakere

og underbygger dette i artikkelen med sitat fra InFacts fagsjef Knut Weberg:

– Dette er første gang i noen OL-måling at oppslutninga på landsbasis er under 30 prosent. Det går ikke voldsomt nedover, men jevnt og trutt, sier han.

Men denne opplysningen (som også gjentas i VGs overskrift om samme sak) skurrer ganske kraftig for de av oss som husker Bergens Tidende sin måling (bare én uke tidligere), der oppslutningen om OL var helt nede på 26% Les videre