Bedre nytt år

Nå i desember skorter det ikke på kronikker som kritiserer ulike aspekter ved jul og julefeiring, enten det handler om kjøpepress, alkoholbruk, julemat-tradisjoner eller julefilmer. Derimot er det langt mellom tilsvarende kritiske betraktinger om nyttår og nyttårsfeiring. Så, for å gjøre noe med denne ubalansen og sørge for at også nyttåret får sin andel av grettent pirk, har jeg latt min indre Charles-Gilbert Romme få utløp for å påpeke at det er forferdelig upraktisk – i hvert fall i Norge og landdeternaturligåsammenligneossmed – å la det nye året starte 1. januar. Les videre