Hemmelig valg, offentlig valgomat?

Dagbladets Andreas Wiese reagerer på at NRK ikke offentliggjør hvordan resultatene fra deres valgomat fordeler seg mellom partiene. Dette mener Wiese er et åpenhetsproblem:

Det [er] viktig at vi vet hva valgomatene sier, slik at vi kan vurdere om de er til å stole på.

(…)

Brukerne fratas muligheten til å se systemet i kortene, til å vurdere om valgomaten er godt skrudd sammen. Slik kan NRK påvirke valgresultatet, uten at noen får kontrollere dem.

Wiese har selvfølgelig helt rett i at en partisk valgomat vil kunne påvirke velgere og stemmegivning på en urimelig måte. Men det er svært vanskelig å skjønne hvordan man skal kunne konstatere slik partiskhet (eller mangel på sådan) ved at partifordelingen offentliggjøres. Wiese nevner selv flere av de usikkerhetsfaktorene som gjør slike «råtall» ubrukelig i analyseøyemed: Les videre