Norsk presse rapporterer om norsk spørsmål I UTLANDET

Skjærtorsdag morgen var en av toppsakene på nrk.no «Urix forklarer»-saken «Hva betyr de dystre ordene fra Trump?«, illustrert med stort bilde av Trump under hans pressekonferanse sammen med Jens Stoltenberg. Under fulgte en egen video-undersak som oppfordret leseren til å se videoen av at «Trump svarte på NRKs Russland-spørsmål«.

Artikkelen innledes med at korrespondent Tove Bjørgaas bruker fire setninger på å skildre den «spesielle opplevelsen» det var å delta på pressekonferanse med USAs president, og den «heftige» opplevelsen av å «til og med [få stille ham] et spørsmål«.

Les videre

Kommentatorers servile unnfallenhet overfor Trump, del 2

Jeg har gått en ny runde med slakt av det absurde standpunktet om at «Nå må alle gi Trump en sjanse og ikke forhåndsdømme ut fra hva han selv har sagt», med utgangspunktet i Joar Hoel Larsens usedvanlig eksplisitte og grelle eksemplifisering av denne holdningen.

Upresist om amerikansk varetektsavgift

Aftenpostens USA-korrespondent rapporterer på mandag om at amerikansk høyesterett skal behandle en sak om at «Politiet i USA krever booking-avgift av uskyldige» – altså en avgift som skal dekke politiets kostnader for å arrestere folk og plassere dem i varetekt.

Du blir arrestert av politiet, settes i varetekt, mistenkt for noe du ikke har gjort. Saken henlegges, men politiet vil at du betaler en avgift for det arbeidet du har påført dem. Nå skal høyesterett i USA avgjøre om dette er lovlig.

(…)

En av sakene dreier seg om Corey Satham som hadde 46 dollar i lommen da han ble arrestert for ordensforstyrrelser i Ramsey County i Minnesota. Da han slapp ut to dager senere var saken henlagt, men Satham fikk bare tilbake 21 dollar. 25 dollar beholdt de lokale myndighetene i en slags booking-avgift. De resterende 21 fikk han tilbake på et debetkort som det koster 7,25 dollar å heve penger fra, forteller The New York Times.

Nå skal høyesterett i USA avgjøre om folk som helt uskyldig hankes inn av lovens lange arm, kan tvinges til å betale ulike former for avgifter.

Det som artikkelen imidlertid ikke nevner (selv om det fremkommer tydelig i NYT-artikkelen som hele saken er en direkte gjengivelse av), er at dette fylket gir de som løslates fra varetekt muligheten til å få refundert denne avgiften, ved å fylle ut et skjema og dokumentere at siktelsen er frafalt. Les videre

Epost-storm i et vannglass?

Siden alle andre spekulerer vilt og uhemmet i Clinton-epost-saken uten tilstrekkelige fakta, har jeg slengt meg på med min tolkning/forståelse.

TL;DR: FBI gikk gjennom 20,000* eposter for å se om de inneholdt noe som utgjorde lovbrudd. Nå har de funnet 300** nye eposter som de (kanskje) ikke hadde sett på tidligere, og må gå gjennom dem for å sjekke om det er noe der som endrer vurderingen (men det overveldende sannsynlige er at det bare er ‘more of the same’ og ikke endrer noen verdens ting).

*) Ikke det eksakt korrekte tallet.
**) Et enda mer usikkert og omtrentlig tall.

[Tilføyd: Se også Newsweeks adskillig mer detaljerte og informerte gjennomgang.]