Norsk presse rapporterer om norsk spørsmål I UTLANDET

Skjærtorsdag morgen var en av toppsakene på nrk.no «Urix forklarer»-saken «Hva betyr de dystre ordene fra Trump?«, illustrert med stort bilde av Trump under hans pressekonferanse sammen med Jens Stoltenberg. Under fulgte en egen video-undersak som oppfordret leseren til å se videoen av at «Trump svarte på NRKs Russland-spørsmål«.

Artikkelen innledes med at korrespondent Tove Bjørgaas bruker fire setninger på å skildre den «spesielle opplevelsen» det var å delta på pressekonferanse med USAs president, og den «heftige» opplevelsen av å «til og med [få stille ham] et spørsmål«.

Les videre

Upresist om amerikansk varetektsavgift

Aftenpostens USA-korrespondent rapporterer på mandag om at amerikansk høyesterett skal behandle en sak om at «Politiet i USA krever booking-avgift av uskyldige» – altså en avgift som skal dekke politiets kostnader for å arrestere folk og plassere dem i varetekt.

Du blir arrestert av politiet, settes i varetekt, mistenkt for noe du ikke har gjort. Saken henlegges, men politiet vil at du betaler en avgift for det arbeidet du har påført dem. Nå skal høyesterett i USA avgjøre om dette er lovlig.

(…)

En av sakene dreier seg om Corey Satham som hadde 46 dollar i lommen da han ble arrestert for ordensforstyrrelser i Ramsey County i Minnesota. Da han slapp ut to dager senere var saken henlagt, men Satham fikk bare tilbake 21 dollar. 25 dollar beholdt de lokale myndighetene i en slags booking-avgift. De resterende 21 fikk han tilbake på et debetkort som det koster 7,25 dollar å heve penger fra, forteller The New York Times.

Nå skal høyesterett i USA avgjøre om folk som helt uskyldig hankes inn av lovens lange arm, kan tvinges til å betale ulike former for avgifter.

Det som artikkelen imidlertid ikke nevner (selv om det fremkommer tydelig i NYT-artikkelen som hele saken er en direkte gjengivelse av), er at dette fylket gir de som løslates fra varetekt muligheten til å få refundert denne avgiften, ved å fylle ut et skjema og dokumentere at siktelsen er frafalt. Les videre

Epost-storm i et vannglass?

Siden alle andre spekulerer vilt og uhemmet i Clinton-epost-saken uten tilstrekkelige fakta, har jeg slengt meg på med min tolkning/forståelse.

TL;DR: FBI gikk gjennom 20,000* eposter for å se om de inneholdt noe som utgjorde lovbrudd. Nå har de funnet 300** nye eposter som de (kanskje) ikke hadde sett på tidligere, og må gå gjennom dem for å sjekke om det er noe der som endrer vurderingen (men det overveldende sannsynlige er at det bare er ‘more of the same’ og ikke endrer noen verdens ting).

*) Ikke det eksakt korrekte tallet.
**) Et enda mer usikkert og omtrentlig tall.

[Tilføyd: Se også Newsweeks adskillig mer detaljerte og informerte gjennomgang.]