Artikler publisert 3. juli har dårligst statistikkbruk

Artikkelen er også publisert på Journalisten,no.

Juli så langt: Tidenes dødeligste på veiene

kunne NRK melde for to måneder siden.

Artikkelen er skrevet i kjølvannet av flere tragiske dødsulykker på veiene, blant annet de tre ungdommene fra Elverum som ble drept i en elgpåkjørsel. Men det fremgår ganske raskt at når NRK slår dette opp som historisk høye tall, så er det fordi de har begrenset seg til et uhyre snevert tidsintervall (mine uth.):

NRK har sett på dødsulykker mellom midnatt 1. juli og 3. juli klokken 12, de siste 39 årene.

(…)

Aldri har flere omkommet de første 60 timene av feriemåneden. Og da sammenligner vi 2015 med år da opp mot 452 menneskeliv gikk tapt på veiene.

Les videre