Noen anonyme er likere enn andre

Det vakte adskillig oppsikt (inklusive medieoppmerksomhet både her og der) at Nettavisen valgte å publisere (som toppsak på forsiden) et blogginnlegg om Støres likhetstrekk med den «uvalgbare» Hillary Clinton, forfattet av en ukjent person som «er anonym på grunn av sin stilling«.

Ikke minst ble det fremhevet at redaktør Gunnar Stavrum tidligere har vært en av de sterkeste motstanderne av min pseudonymitet, og insistert på at «skriver du en kronikk i avisen om norsk politikk, må du stå frem med navn» – men Stavrum bedyret (slik mine kritikere har for vane for å gjøre i tilsvarende situasjoner) at dette var noe helt annet.

Jeg hadde rimeligvis en del innvendinger til Stavrums argumentasjon – klikk her for å lese hele Twitter-tråden om temaet.

Twitter-svar til @olangberg om Labour-meningsmlinger

Kort svar til denne tråden:

Les videre

Twitter-svar til @Olvew om NRKs terror-dekning

Allerede kl. 9 tirsdag morgen, bare to timer etter at nyheten om terrorangrep mot en synagoge i Vest-Jerusalem kom, hadde NRK justert overskriften om saken til «Netanyahu: – Vi skal gjengjelde med full styrke«, med selve angrepet kun beskrevet (på forsiden) i form av en kort undertittel «Flere drept og såret i Jerusalem«. Dette avstedkom følgende hjertesukk fra meg:

Og følgende svar fra Olve Wold:

Les videre

Ytringsfrihetsfundamentalistisk tankepoliti?

(Forord: Dette innlegget er en oppfølger til Men hva var egentlig spørsmålet om ytringsfrihet?, om Fritt Ord-rapporten om «Ytringsfrihetens status i Norge» som ble lagt frem i september. Hvis du ikke har lest det innlegget, bør du gjøre det først for å få den nødvendige konteksten for dette innlegget. Les også gjerne Lars Gauden-Kolbeinstveits kritiske innlegg på tilsvarende grunnlag som mitt, tilsvaret fra to av forskerne, og Kolbeinstveits sluttreplikk.

Jeg kan også like godt først som sist advare om at dette innlegget er skrevet litt bitvis i rykk og napp, og dels i en viss affekt etter å ha finlest rapporten. Det er derfor ikke alltid så veldig strukturert eller avmålt nøkternt – og i hvert fall ikke så kortfattet som det burde ha vært. Jeg står 100% for alt innholdet, men leseren får ta høyde for at jeg kanskje til tider både er litt mer polemisk og ilter enn hva som er konstruktivt, og litt mer ustrukturert og gjentagende enn hva som godt er i et langt innlegg – så får leseren heller hoppe ned til neste underoverskrift de gangene hen synes jeg har viklet meg altfor langt inn i enkeltdetaljer.) Les videre

Twitter-svar til @jasnoen om barnetillegg

Oppfølging til denne Twitter-diskusjonen med Jan Arild Snoen om regjeringens forslag til endringer i barnetillegget for uføre:

 

Det er forsåvidt ‘riktig’ og et gyldig grunnlag for å gå inn for endringer (selv om det er høyst diskutabelt i hvilken grad folk faktisk har mulighet til å tilpasse adferden sin etter dette). Men da bør regjeringen være ærlig og åpen om at denne endringen utelukkende handler om å hindre folk i å gå fra arbeid til trygd, og ikke om å hjelpe/nudge folk fra trygd til arbeid. Jeg har ennå til gode å høre noen representant for regjeringspartiene innrømme uttale i klare ordelag at den foreslåtte endringen ikke på noen måte vil gjøre det mer ‘lukrativt’ eller ‘lønnsomt’ for dagens trygdede å skaffe seg en deltidsjobb (og at den eneste eventuelle ‘incentiviseringen’ for disse personene) ligger i at de eventuelt tvinges til å skaffe seg en jobb (som de kanskje ikke har helse til) fordi de ikke har nok penger til å få økonomien til å gå rundt).

Derfor blir dette egentlig på siden av gårsdagens Dagsnytt Atten-diskusjonen, som jo handlet om at for mange behovsprøvde ordninger kan gjøre det for lite attraktivt for folk å skaffe seg høyere lønn – en effekt som barnetillegget bare kan avstedkomme i noen ytterst få snevre og sjeldne tilfeller.

[Oppdatert: Selv statsråd Robert Eriksson benytter samme uriktige retorikk i debatt på Her og Nå, og påstår at dette handler om å gi enda flere uføretrygdede muligheten til å kombinere jobb og trygd. Jeg kan ikke fatte og begripe at opposisjonen ikke evner å avkle at dette argumentet rett og slett ikke er sant.]

Twitter-svar til @BjoernStaerk om Document.no

Vel, jeg vil nå si at denne parallellen peker på ett av problemene med å forholde seg til Document: At det er alt annet enn åpenbart (i hvert fall for undertegnede) hva det egentlig er. Les videre

Rollebytte (meta-Twitterdebatt-kommentar)

– Det er viktig å være årvåken overfor de rasistiske og muslimfiendtlige strømningene som vi kan observere innenfor innvandringsmotstanden i Norge.

– HVORDAN VÅGER DU Å STEMPLE ALLE OSS SOM ER KRITISKE TIL DAGENS INNVANDRINGPOLITIKK SOM RASISTER OG ISLAMOFOBER!

– Nei, nei, det mener jeg selvsagt ikke – jeg beklager hvis jeg formulerte meg klønete. Selvfølgelig er det mulig å kritisere dagens innvandringspolitikk og ta til orde for en strengere politikk uten at det på noen måte behøver å involvere rasisme. Helt opplagt. Men det eksisterer også slike strømninger – blant et mindretall av de som deltar i debatten – og det er også en del av bildet som man må være oppmerksom på og slå ned på. Les videre