Min korrespondanse om doktorgradsavhandling

Som noen av leserne vel har fått med seg, så har PhD Ingrid Rogstad et innlegg i dagens Aftenposten der hun fremsetter rimelig sterke anklager mot min opptreden overfor henne. Bakgrunnen er at jeg har gjort noen henvendelser til henne i forbindelse med at jeg arbeider med en metodekritisk artikkel om hennes doktorgradsavhandling «Tweets that matter». Jeg skal svare henne i Aftenposten, men påpeker i forbifarten at jeg synes det er heller besynderlig å beskylde meg for at jeg «nekter tilsynelatende å godta premissene for samfunnsvitenskapelig forskning«, før jeg har publisert ett eneste ord av min kritikk (annet enn noen løsrevne Twitter-meldinger).

Men: Ettersom Rogstad kommer med nokså sterke beskyldninger om hvordan hun «har blitt bombardert med kritiske kommentarer og detaljerte spørsmål fra denne Doremus«, og folk på sosiale medier spekulerer i øst og vest om innholdet i mine henvendelser, synes jeg det er relevant og rimelig å dokumentere min korrespondanse med henne, slik at folk kan gjøre sin egen bedømmelse av hvorvidt jeg har opptrådt utilbørlig. Les videre