Forvirret statistikk om ungdommers alkoholbruk

Jeg har skrevet om Actis’ feilaktige gjengivelse av egne tall for ungdommers alkoholbruk (som også ble videreført i diverse medier – i kortversjon i Dagbladet, og i en mye lengre og mer detaljert versjon her på bloggen.

Alkoholprosentregning

Vinmonopolet opplever sin største salgssvikt på 20 år

kunne TV2 melde på søndag. Av artikkelen fremgår det at tittelen refererer til den prosentvise nedganger i antall liter solgt hver måned, sammenlignet med samme måned året før. For de seneste månedene i år (april, mai og første del av juni) har salget for hver måned ligget 5% lavere enn tilsvarende periode i 2014, og Vinmonopolet opplyser at de ikke har sett tilsvarende tilbakegang siden krisen på begynnelsen av 90-tallet.

Men i ingressen på nettartikkelen (som også blir brukt i deres egen deling på sosiale medier) har TV2 klart å kapitalt misforstå sitt eget oppslag, og skriver (min uth.):

Mens grensehandelen fremdeles øker, har ikke Vinmonopolet solgt mindre siden 1992.

Dette er selvfølgelig tvers gjennom uriktig – at den prosentvise nedgangen (over en veldig kort periode) har vært rekordartet, betyr selvsagt ikke at totalsalget er i nærheten at nivået det var på for 20 år siden. Realiteten er at Vinmopolets salgstall for 2014 lå 125% høyere enn for 1992. De måtte altså ha opplevd samme tilbakegang som i vår kontinuerlig over 16 år før de hadde endt opp med å «selge mindre enn i 1992», slik TV2 feilaktig påstår at de har gjort de siste månedene.

Dagens sitat: KRLE med stor K*

Avstemning: Hvilket sitat fra TV2s artikkel om den nye regjeringens KRLE-forlik er morsomt?

1) TV2s noe særegne oppfatning av dagens tilstand i skolen:

KrF gjeninnfører kristendom i religionsfaget på skolen

2) Knut Arild Hareides begrunnelse for hvorfor man bør gjeninnføre øke mengden undervisning om kristendom i skolen:

Det var jo kirken som i sin tid startet skolen, så det er viktig med kunnskap om kristendommen i skolen.

*) Ja, jeg vet at KRLE også skrives med stor R, L og E, men dere skjønner hva jeg mener, ikke sant?