Men hva var egentlig spørsmålet om homofilt samliv?

Artikkelen er også publisert på Journalisten.no., med påfølgende svar fra Human-Etisk Forbund.

Halve Norge: Lik rett til kjærlighet er ikke er viktig

meldte NRK på fredag, med utgangspunkt i en undersøkelse utført av YouGov for Human-Etisk Forbund.

Kun halvparten av nordmenn synes det er viktig at man skal få leve som åpent homofil.

Human Etisk-Forbunds undersøkelse tyder på at aksepten [for homofile] ikke har endret seg like mye som mange kanskje tror.

Tusen personer fra hele landet deltok i undersøkelsen. Halvparten var kvinner og halvparten menn.

Deltakerne ble blant annet spurt hvor viktig det var for dem at mennesker får leve åpent med en av samme kjønn. Kun halvparten svarte at dette var viktig.

Resten svarte at dette var svært eller ganske lite viktig og verken viktig eller uviktig. Fem prosent ikke tok stilling til spørsmålet.

Av HEFs egen nyhetsartikkel om undersøkelsen fremgår det imidlertid at det eksakte spørsmålet folk ble stilt var (min uth.):

Hvor viktig er det for deg personlig at mennesker får leve åpent med en av samme kjønn?

Slik spørsmålet er formulert, ber man tilsynelatende ikke om at spørsmålet skal vurderes ut fra et generelt, allmenngyldig moralperspektiv, men kun ut fra den personlige betydningen dette har for hver enkelt respondent. Les videre

Men hva var egentlig spørsmålet om holdninger til innvandrere?

Minervas Kristian Meisingset har tatt for seg SSBs undersøkelse om holdninger til innvandrere og innvandring, og jeg har (rekk opp hånda alle som er overrasket) noen innvendinger til både spørsmålsformuleringene og analysen av resultatene.

Jeg har dessverre ikke tid til å sy det i hop til et sammenhengende blogginnlegg akkurat nå, men de interesserte kan lese mine kommentarer i kommentarfeltet under Meisingsets artikkel.