#minregjering – komplett liste

Regjeringens lansering av emneknaggen #minregjering gikk som kjent (og som man kunne forvente) ikke helt som ønsket, og ble dominert av satire og harselas med regjeringen. Derimot var det relativt få som valgte å bruke emneknaggen ut fra (den egentlig ganske nærliggende) tolkningen «Hvem ville jeg hatt i regjering hvis jeg kunne velge fritt?»

Så, i håp om å starte en trend: Her er min personlige regjeringskabal, komponert ut fra et sammensurium av ulike kriterier – dels ut fra en ambisjon om en tverrpolitisk sammensetning og realistiske kriterier om hvem som måtte få plass i en slik samlingsregjering, delvis med personer som neppe ville være aktuelle men som jeg faktisk tror ville fylt en slik rolle meget godt, og delvis noen litt mindre gjennomtenkte mer kreative utnevnelser.

Så ikke ta samtlige valg på dypeste alvor, men kom gjerne med kritikk, egne innspill og egne regjeringskabaler.

Les videre