Hovedfiende på annenplass?

Glem trailersjåfører, motorsyklister, taxi- og yrkessjåfører. Norske bilisters hovedfiende i trafikken er syklister, ifølge en ny undersøkelse.

 

forteller VG oss.

 

Undersøkelsen er altså utført av Respons Analyse, som har spurt 1166 personer (det fremgår ikke av artikkelen om de har spurt kun bilister eller folk i sin alminnelighet) om «hvilken gruppe i trafikken de mener forårsaker flest farlige situasjoner«. Svarene fordelte seg som følger:

 

  • Bussjåfører: 1%
  • Taxisjåfører: 3%
  • Yrkessjåfører: 3%
  • Motorsyklister: 6%
  • Tungtransportsjåfører: 8%
  • Syklister: 31%
  • Andre bilister: 38%

Den årvåkne ikke fullstendig tallblinde leser vil raskt se at selv etter man har skilt ut taxi- og yrkessjåfører i egne kategorier, så scorer fortsatt samlekategorien «alle syklister» lavere enn gruppen «andre bilister». At DNBs skadeleder synes at tallet for syklister er overraskende høyt er én ting, men hvordan VG klarer å få denne målingen til å utrope syklister til «bilistenes hovedfiende», se det overgår min ringe forstand.