SDykefraværsdebatt: Høyrepopulistisk sykefravær og «trippelkommunikasjons-hypotesen»

Etter at Sverigedemokratarnas partileder Jimmie Åkesson ble sykemeldt på ubestemt tid pga. «utbrenthet», har debatten om høyrepopulisters sykefravær blusset opp på nytt i Sverige. Mange mener at man må våge å stille spørsmål om det er kulturforskjeller som fører til at høyrepopulistiske toppolitikere oftere blir sykemeldt med diffuse diagnoser.

– Jeg syns ikke det er greit at Åkesson kan bli sykemeldt bare fordi han føler seg utmattet. Han må ta seg sammen og komme seg på jobb, sier Carl som vi treffer på gaten i Malmö.

– Mange opplever at det er for lett for høyrepopulister å bli sykemeldt pga. «vondt i sjelen» – eller «vondt i folkesjelen», som de kaller det.

Steinar Klutemyr er juniorforsker og har studert sykefraværsforskjellene mellom ulike politiske retninger. Han sier Åkesson ikke er den eneste høyrepopulisten som har vært langvarig sykemeldt, og viser til at Frps Christian Tybring-Gjedde også sykemeldte seg i lengre tid i desember 2011. Les videre

Sverigedemokratisk debatt

I uken etter det svenske valget har det vært flust med analyser og kommentarer om hvordan man skal forstå og håndtere Sverigedemokratarnes vekst, men det har vært betydelig lengre mellom de helt konkrete, spesifikke gjennomgangene om hvorfor man anser Sverigedemokratarna som et fundamentalt fremmedfiendtlig parti som må isoleres i politikken. Det er for så vidt rimelig at man ikke kan presentere en komplett, detaljert slik analyse hver eneste gang man skal diskutere SD, men samtidig tviler jeg på at jeg kan være den eneste som føler et behov for en litt mer systematisk beskrivelse av et parti som etter hvert er ganske mye omtalt, men som like fullt er et utenlandsk parti som man ikke kan danne seg noe selvstendig inntrykk av gjennom den daglige debatt. Det blir mye løsrevne historier – mange av dem uhyre betenkelige og kritikkverdige, og grunn til å være særdeles skeptiske til partiet – men uten at de blir satt sammen til noe ordentlig helhetlig bilde. Les videre

Dagens sitat: Frp om SD, før og nå

Juni 2012: Sverigedemokratarna ser til Frp i sine ambisjoner om å vokse fra sine daværende 5,7%. På norsk side av grensen jobber Frp for å komme inn i regjering etter neste valg, og stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen uttaler til Klassekampen at de slett ikke ønsker seg noen omfavnelse fra SD:

– Begeistringen er ikke gjensidig, og det kan du skrive med tre utropstegn bak.

(…)

Ellingsen er enig i at det har vært mange tabuer i både norsk og svensk integreringsdebatt, men mener Sverigedemokraternas politikk ikke hører hjemme noe sted.

– Vi har helt klart påvirket integreringsdebatten i Norge ved å bryte tabuer. Ikke minst har vi påvirket Arbeiderpartiets integreringspolitikk kraftig. Men den rasistiske politikken Sverigedemokraterna står for, har vi ingenting til overs for, sier han.

To år senere, september 2014: SD har akkurat skapt et politisk jordskjelv ved å mer enn doble sin oppslutning ved siste valg. I Norge er Frp kommet inn i regjering, og stortingsrepresentant Ellingsen uttaler seg på nytt til Klassekampen, men denne gangen er tonen litt annerledes: Les videre

Ytringsfrihet og ytringsansvar

Heikki Holmås’ famøse tweet om Fremskrittspartiets plass i den nordiske partifloraen har ikke falt i god jord.  Les videre