Råd til politikerne: Aldri bruk retorisk ironi

Sveriges nylig avgåtte statsminister Fredrik Reinfeldt har blitt intervjuet av danske Politiken og har blant annet fått spørsmålet «Hvorfor siger I ikke, at nu har I taget nok [asylsøkere og flyktninger] i Sverige, eftersom I jo allerede har taget imod så uhørt mange flere end alle andre i EU?«). Reinfeldt svarer:

»Ja, sådan er det. Men det rejser jo et andet spørgsmål. Hvad betyder ordet ’nok’? Er Sverige fyldt op? Er Norden fyldt op? Er vi for mange mennesker? Vi er 25 millioner mennesker, som bor i Norden. Jeg flyver ofte rundt over det svenske landskab. Det vil jeg anbefale andre at gøre. Der er uendelige marker og skove. Der er så meget plads, man kan tænke sig. Dem, der hævder, at landet er fyldt op, må jo vise, hvor det er fyldt op«.

Dette sitatet har blitt gjengitt i de aller fleste nordiske medier i løpet av dagen – og ikke bare the usual suspects, men også mange innvandringsliberale personer, har ristet på hodet over den grenseløse naiviteten og virkelighetsfjernheten som Reinfeldt utviser når han tror at det bare er mengden ledig areal som begrenser et lands mulighet til å ta imot innvandrere.

Men så var det dette med å gå til primærkilden og sjekke konteksten for de få setningene som alle siterer hverandre på, for å sjekke om den siterte personen faktisk mente det som han påstås å ha uttalt. Les videre

SDykefraværsdebatt: Høyrepopulistisk sykefravær og «trippelkommunikasjons-hypotesen»

Etter at Sverigedemokratarnas partileder Jimmie Åkesson ble sykemeldt på ubestemt tid pga. «utbrenthet», har debatten om høyrepopulisters sykefravær blusset opp på nytt i Sverige. Mange mener at man må våge å stille spørsmål om det er kulturforskjeller som fører til at høyrepopulistiske toppolitikere oftere blir sykemeldt med diffuse diagnoser.

– Jeg syns ikke det er greit at Åkesson kan bli sykemeldt bare fordi han føler seg utmattet. Han må ta seg sammen og komme seg på jobb, sier Carl som vi treffer på gaten i Malmö.

– Mange opplever at det er for lett for høyrepopulister å bli sykemeldt pga. «vondt i sjelen» – eller «vondt i folkesjelen», som de kaller det.

Steinar Klutemyr er juniorforsker og har studert sykefraværsforskjellene mellom ulike politiske retninger. Han sier Åkesson ikke er den eneste høyrepopulisten som har vært langvarig sykemeldt, og viser til at Frps Christian Tybring-Gjedde også sykemeldte seg i lengre tid i desember 2011. Les videre

Sverigedemokratisk debatt

I uken etter det svenske valget har det vært flust med analyser og kommentarer om hvordan man skal forstå og håndtere Sverigedemokratarnes vekst, men det har vært betydelig lengre mellom de helt konkrete, spesifikke gjennomgangene om hvorfor man anser Sverigedemokratarna som et fundamentalt fremmedfiendtlig parti som må isoleres i politikken. Det er for så vidt rimelig at man ikke kan presentere en komplett, detaljert slik analyse hver eneste gang man skal diskutere SD, men samtidig tviler jeg på at jeg kan være den eneste som føler et behov for en litt mer systematisk beskrivelse av et parti som etter hvert er ganske mye omtalt, men som like fullt er et utenlandsk parti som man ikke kan danne seg noe selvstendig inntrykk av gjennom den daglige debatt. Det blir mye løsrevne historier – mange av dem uhyre betenkelige og kritikkverdige, og grunn til å være særdeles skeptiske til partiet – men uten at de blir satt sammen til noe ordentlig helhetlig bilde. Les videre

Svensk kan vara lite svårt

I sin dekning av det svenske valget brakte NRK mandag kveld en artikkel (basert på en sak fra svenske TT) om at påtroppende statsminister Löfven sier nei til å ta Vänsterpartiet (SVs søsterparti) med i regjeringen. Vänsterpartiet-leder Jonas Sjöstedt er skuffet, men ønsker fortsatt å samarbeide med Löfvens regjering om statsbudsjettet – dog på tydelige betingelser, forteller NRK:

– Parallelt med budsjettet må vi jobbe for gevinster for velferden. Får vi ikke gjennom det kommer vi ikke til å støtte budsjettet, sier Sjöstedt.

Ifølge NRK krever Sjöstedt altså at regjeringen skal jobbe for «gevinster for velferden» – noe som formodentlig skal forstås som ‘økte bevilgninger til velferden’ – men det er litt uklart hvorfor dette skal skje «parallelt med budsjettet», når man skulle tro at det var nettopp i et statsbudsjett at det var naturlig å vedta slike økte bevilgninger. Men hvis går til den svenske originalen, så finner vi at det Sjöstedt faktisk sa (min uth.) var at:

Parallellt med budgetarbetet ska det göras en uppgörelse om vinster i välfärden som vi är nöjda med. Får vi inte det så blir det ingen budgetuppgörelse.

Og «vinster i välfärden» betyr ikke «gevinster for velferden», men «utbytte innenfor velferdssektoren» – og Vänsterpartiets aller fremste kampsak i denne valgkampen har vært å fjerne denne muligheten, ved å innføre utbytteforbud for alle private selskaper som tilbyr velferdstjenester.  Man skal ikke lenger enn til aller første treffet på Google-søket «sjöstedt budget vinster i välfärden» før man finner en annen, to uker gammel, TT-artikkel der Sjöstedts standpunkt kommer uttrykkelig fram (min uth.):

Vi kan förhandla om en budget, sade Sjöstedt.

– Vinster i välfärden är vår viktigaste fråga och det kommer självklart upp i en sådan förhandling. Vi kommer att göra allt vi kan för att få bort dem.

Men på denne siden av Kjølen er denne kampsaken altså blitt til et bastant krav om at Vänsterpartiet forlanger å få gjennom «gevinster for velferden». (Og, ja, de mener selvsagt at et slikt utbytte vil medføre en ‘gevinst’ for velferden generelt, men jeg tror neppe det var noen slik forståelse som lå til grunn for NRKs formulering.)