Myteknusermyter om Israel/Palestina, del 3

Aftenposten-spaltist Muhammed Usman Rana har i dag et lengre essay der han går i rette med forestillingen om at vi ‘går mot en sivilisasjonskamp mellom den muslimske og vestlige verden’. Rana lister opp flere gode argumenter – med brodd mot begge sider – som taler for at en slik tese bygger på en overforenklende, generalisende og essensialiserende virkelighetsforståelse.

Men når han så skal legge frem «andre og viktigere [og altså reelle] forklaringer på de store konfliktene som utspiller seg i Midtøsten i dag«, ender han opp med å selv kolportere essensialiserende myter. Les videre