Feilinformasjon om fraværsgrense

Artikkelen er også publisert på Dagbladet Meninger.

Etter å ha roet seg i løpet av sommeren, har vårens heftige debatt om fraværgrense i videregående skole blusset opp med fornyet styrke nå som skoleåret er i gang. Og om begge sidene har hatt sin andel av urimelige argumenter, så har det de siste ukene vært særlig de som forsvarer ordningen som har basert seg på klart bristende logikk og rene feilfremstillinger.

Den nye fraværsgrensen innebærer altså at elever (som hovedregel) ikke får karakter i fag der de har hatt mer enn 10% udokumentert fravær. Etter vårens forhandlinger ble regelen myket opp noe, slik at rektor kan gjøre unntak for en elev som har mellom 10 og 15 prosent fravær, dersom det er «klart urimelig» at eleven ikke får karakter – men det presiseres at dette er en «snever unntaksbestemmelse» som kun skal brukes «i spesielle tilfeller», og at 15%-grensen er ufravikelig. Resten av denne artikkelen tar derfor utgangspunkt i 10%-grensen, ettersom det er den elevene må forholde seg til dersom de ikke skal gjøre seg fullstendig avhengig av rektors skjønnsmessige velvilje.

Les videre

Twitter-svar til @vonKnag om lekser og leksefri skole

Min Twitter-diskusjon med SVs Torgeir Knag Fylkesnes om leksefri skole (i dette tilfellet i betydningen: «skoledagen utvides noe, slik at all øving gjøres på skole med lærerhjelp tilgjengelig»), har kommet til det punktet at jeg trenger mer enn 140 tegn til å formulere meg.

Følg lenken over (og eventuelt også her og her) for å få hele konteksten for innlegget. Les videre