Når man går seg vill i «fake news»-jungelen

En kortere versjon av artikkelen er publisert hos Dagbladet.

«Frps stortingsrepresentant Erlend Wiborg spredde fake news i valgkampen«, meldte ABC Nyheter på tirsdag. Utgangspunktet var at Wiborg hadde delt (på Facebook) en lenke til en artikkel (datert 27. februar) fra det mye kritiserte nettstedet dinavis.no, som hevdet at «Sp vurderte å nekte deg svenskehandel, legge ned taxfree og doble flypassasjeravgiften».

Når ABC Nyheter kontakter Wiborg, forsvarer han sin deling med at «innholdet i den er korrekt», og at artikkelen ikke sier annet enn at dette var noe som Sps programkomite foreslo (tilbake i februar, den gang artikkelen angivelig ble skrevet), og at det derfor er relevant å trekke frem, selv om det ikke ble vedtatt på landsmøtet. Når så ABC Nyheter påpeker at dette slettes ikke var nevnt i programkomiteens forslag til landsmøtet (og heller ikke i endringsforslagene til programdebatten), svarer Wiborg med å fjerne delingen umiddelbart (men uten å gjøre sine følgere oppmerksom på at han hadde delt feilinformasjon).

Men i sitt fokus på hva Wiborg har gjort eller ikke gjort, overser ABC Nyheter deler av historikken om hvor suspekt og spekulativ denne artikkelen faktisk var – samtidig som de også utelater det faktum at den faktisk bygger på en viss kjerne av sannhet.

Les videre

Ingen overvåker journalistene

Dagens Næringsliv har fått fingrene i et brev som Liv Signe Navarsetes tidligere kommunikasjonssjef Torvild Sveen har sendt til valgkomiteen i Senterpartiet, og står rimeligvis saken stort opp:

Frontalangrep på Navarsete

Den tidligere kommunikasjonssjefen i Sp, Torvild Sveen, har i et fortrolig brev beskrevet hvordan Liv Signe Navarsete har mistenkeliggjort og overvåket Ola Borten Moe.

Formuleringen «mistenkeliggjort og overvåket» er sitat fra Sveens brev, men foranledningen er denne:

I forbindelse med landsmøtet i Oljeindustriens landsforening 20. oktober 2011 forlangte sågar Navarsete i AU dagen før at hun skulle godkjenne manuset til Borten Moe. Hun krevde at det skulle nedfelles i protokollen til arbeidsutvalget i Senterpartiet. Det ble ikke protokollført, men han skulle holde en tale om regjeringens oljepolitikk – en politikk til og med Navarsete hadde godkjent som medlem av statsrådet. Enda stolte hun ikke på at han kunne framføre regjeringens budskap.

Jeg har ingen problemer med å se at dette er uttrykk for en uvanlig høy grad av mistillit innad i partiledelsen og behov av å føre kontroll med nære medarbeidere, og at det er derfor er svært rimelig at både Sveen og mediene trekker frem denne episoden. Men når «mistenkeliggjøring og overvåkning» løsrives fra konteksten og fremheves i ingressen (eller endog i overskriften, som hos NRK («– Navarsete overvåket Ola Borten Moe«) og Dagbladet («Tidligere Sp-pressesjef sier Navarsete mistenkeliggjorde og overvåket Ola Borten Moe«), så får leseren snarere inntrykk av at Navarsete hadde installert skjult mikrofon på Borten Moes kontor, eller i hvert fall bedt sekretærene hans om å rapportere om alle hans aktiviteter.

Det hadde vært en fordel om redaktørene kunne holdt litt bedre oppsyn med at journalistene deres ikke utstyrer artiklene med overdramatiserende overskrifter og ingresser – men de vil vel unngå å bli beskyldt for å overvåke sine egne ansatte….