Når statistiske feilslutninger fører til påstander om «mørketall»

Artikkelen er også publisert (i forkortet versjon) på Journalisten.no.

Redd Barna har nylig foretatt en større undersøkelse om folks kjennskap og holdninger til seksuelle overgrep mot barn. (Ettersom rapporten, og denne artikkelen, kun dreier seg om seksuelle overgrep mot barn, kommer jeg i resten av artikkelen til å kun snakke om ‘overgrep’, og det siktes da alltid til denne spesifikke underkategorien.)

Undersøkelsen danner utgangspunkt for Dagsavisens førstesideoppslag:

dagsavforside-rb

Ny rapport fra Redd Barna:

En av to kjenner ofre for overgrep

KARTLEGGING: I en ny kartlegging av befolkningens kunnskap og holdninger til seksuelle overgrep mot barn svarer halvparten at de personlig kjenner én eller flere som er blitt utsatt for overgrep som barn. – Overraskende, mener Redd Barna.

Selve artikkelen fremhever de samme tallene, og omtaler dette funnet som «Nye sjokktall om seksuelle overgrep«. Redd Barnas representant Lars Due-Tønnesen omtaler tallet som «overraskende» og «oppsiktsvekkende», og kontrasterer det med tallet på antall faktiske overgrepsofre fra tidligere undersøkelser: Les videre