Dagens sitat: KRL som fellesfag

Undertegnede benytter anledningen til å sette ny rekord i å strekke begrepet «Dagens sitat».
Dette var nemlig fra en debatt midt på 90-tallet om innføringen av et felles KRL-fag, og hvor glimrende det ville fungere å la elever fra mange forskjellige religioner følge samme undervisning:

For eksempel, hvis de kristne barna skal tegne Jesus, så kan de muslimske barna tegne Muhammed isteden.

Det var da det, og itte nå…

Dagens sitat: KRLE med stor K*

Avstemning: Hvilket sitat fra TV2s artikkel om den nye regjeringens KRLE-forlik er morsomt?

1) TV2s noe særegne oppfatning av dagens tilstand i skolen:

KrF gjeninnfører kristendom i religionsfaget på skolen

2) Knut Arild Hareides begrunnelse for hvorfor man bør gjeninnføre øke mengden undervisning om kristendom i skolen:

Det var jo kirken som i sin tid startet skolen, så det er viktig med kunnskap om kristendommen i skolen.

*) Ja, jeg vet at KRLE også skrives med stor R, L og E, men dere skjønner hva jeg mener, ikke sant?