Helseministerens bekymring for skremselspasientjournalistikk

Helseminister Bent Høie har hatt det relativt stritt i år. Ikke bare måtte han kjempe en stadig kamp for å forsvare helsedepartementets forslag om reservasjonsrettmulighet, der han tviholdt på at hans aldeles ikke hadde skiftet mening ifra før valget. Høie uttrykte en stigende oppgitthet over at motstanderne misforsto og fordreide hans forslag, og fastholdt hardnakket at dette forslag ville være en ubetinget forbedring for alle parter (både leger og abortsøkende kvinner) – helt frem til Høie og KrF lanserte et nytt og (etter statsrådens mening) enda bedre forslag for å løse floken.

Men samtidig med at denne saken omsider var i ferd med å løse seg (kanskje), så blusset det opp en helt annen strid, i form av krass kritikk av forslaget til ny pasientjournallov. Både fagfolk, akademikere, brukerorganisasjoner og politikere advarte om at innføringen av felles elektronisk journal for alle landets helseinstitusjoner ville «utgjøre en betydelig fare for sikkerheten til opplysningene for hver enkelt pasient» (Helsetilsynet), ved at helsepersonell gis en altfor vid tilgang til pasienters sensitive helseopplysninger, og at pasientens muligheter til å reservere seg mot dette er altfor begrensede. I juni følte helseministeren behov for å komme med en aldri så liten utblåsing i en kronikk på NEK Ytring. Han innledet med å si seg enig i at hans kritikere selvsagt hadde ytringsfrihet til å fremføre sine synspunkter, men formante dem samtidig om å vise ytringsansvar og ikke skape frykt og bekymring blant pasienter og i befolkningen for øvrig. Les videre

Dagens sitat: Abba Eban om reservasjonsretrett

I går kunngjorde Bent Høie at reservasjonsrett/mulighet/adgang-striden (forhåpentligvis) er avsluttet, ved at fastleger ikke lenger skal henvise kvinner til abort, men at de fortsatt er forpliktet til å gi informasjon og veiledning dersom kvinnen ønsker det, og til å oversende relevant informasjon til sykehuset.

Og etter et halvt års intens og opprivende debatt om temaet, kan det passe bra å sitere Abba Ebans pessimistisk-optimistiske hjertesukk:

My experience teaches me that men and nations do act wisely – once they have exhausted all other possibilities.

 

Høydepunkter fra arkivet

Når bloggen runder 100 innlegg totalt, passer det greit å ta et tilbakeblikk og løfte frem et utvalg av eldre innlegg til (forhåpentligvis) glede for nye lesere. Les videre

Reservasjonsrett kontra reservasjonsmulighet

Svært mye av den senere tids debatt om hvorvidt man skal tillate fastleger å reservere seg mot å henvise pasienter til abort, har handlet om definisjonsbruk, der regjeringen og KrF har insistert på at «dette dreier seg om en reservasjonsmulighet, ikke en reservasjonsrett» og at diverse resolusjonsforslag og vedtak som markerer motstand mot reservasjonsrett ‘snakker om noe helt annet enn det som diskusjonen handler om’. Ikke minst danner dette grunnlaget for helseminister Høies innbitte fastholding av at han slettes ikke har gått bort fra sitt tidligere standpunkt om at han er motstander av reservasjonsrett, ettersom det som han nå foreslår er noe helt annet enn en reservasjonsrett.

Her er et mer eller mindre tilfeldig valgt eksempel på argumentasjonen, fra Civitas Kristin Clemet: Les videre

Dagens sitat: Mangfold kontra nasjonale standarder

KrFs utdanningspolitiske talsmann Anders Tyvand forsvarer på Dagsnytt 18 avtalen om å endre det nåværende RLE-faget til et KRLE-fag med (minst) 55% kristendom i undervisningen:

Det som har blitt resultatet etter at bestemmelsen om en viss andel kristendom ble fjerna [i 2008], er jo at dette faget nå praktiseres svært ulikt fra skole til skole. Når vi nå får dette inn igjen, så kommer vi til å få et mer likt KRLE-fag over hele landet, og det tror jeg er bra.

Det er unektelig litt overraskende å høre KrF klage over at det er for mye mangfold og variasjon i skolen – men vi kan jo håpe på at de etterhvert legger det samme prinsippet om «likhet over hele landet» til grunn også når det gjelder hvilke tjenester landets fastleger skal tilby sine pasienter….

Reservasjonsrettsstaten

I Vårt Land i fjor, og nå nylig på NRK tar etikkforsker Morten Magelssen [tilføyelse mars 2015: som nå også er medlem av regjeringens nyoppnevnte samvittighetsfrihets-utvalg] til orde for at ikke bare leger, men også f.eks. lærere og polititjenestemenn bør få reservere seg mot arbeidsoppgaver som strider mot deres samvittighet – vel å merke under den forutsetning at andre kolleger kan utføre samme oppgaven i deres sted, slik at verken arbeidsgiver eller brukere blir skadelidende.

Tommelfingerregelen vil ifølge Magelssen hele veien være todelt:

• At det for den enkelte yrkesutøver står en dyp overbevisning på spill.

• At ønsket kan etterkommes uten at andre viktige interesser krenkes.

– Hva med en lærer som er sterkt uenig i noe i pensum? Bør vedkommende kunne fritas fra å undervise om det?

– Jeg tror prinsippet kan gjøres gjeldende også her, så lenge det er praktisk gjennomførbart, sier Magelssen.

– Hva med statstjenestemenn? Skal de kunne nekte å sette i verk politisk fattede avgjørelser de er uenige i?

– De fleste vil nok tenke at svaret er nei. Jeg tenker ja, hvis det er en spesielt viktig sak for vedkommende og det kan løses praktisk, sier Magelssen.

Det synes ikke å være ikke noen prinsipiell grunn til at Magelssens argumentasjon skal stoppe ved politi og lærere, så vi kan jo bare forestille oss hvordan situasjonen kan bli dersom dette også utvides til ansatte i varehandelen…. Les videre

Dagens sitat: Mark Twain(?) om norsk politikk

Statsminister Gro Harlem Brundtland i Stortinget (1994) (sitert etter undertegnedes hukommelse)

Jeg kan ikke se noen ulemper med norsk EU-medlemskap.

Statsminister Erna Solberg (2014) (parafrasert fra dagens Politisk Kvarter)

Jeg kan ikke se noen ulemper med regjeringens forslag om reservasjonsmulighet for fastleger.

Mark Twain (angivelig)

History seldom repeats itself, but it frequently rhymes.

Et reservasjonsmulighets-spørsmål til Bent Høie

NRK Aktuelt sist tirsdag var helseministeren klar på at han mente at hans forslag om reservasjonsmulighet for fastleger var til kvinnenes beste:

15-åringer får en bedre veileder hos en lege som er for hennes rett, istedenfor en som er tvunget til å veilede. Jeg hadde følt meg mer komfortabel med en lege som mener det han sier, istedenfor en som er tvunget til det.

Partifelle og statssekretær ved SMK Julie Brodtkorb tar enda kraftigere ord i bruk: Les videre

Scene fra inngangsdøren i Stortinget

– Hei, Bent!

– Nei – hei, Bent! Tenk å møte deg her i døra!

– Hvordan går det med deg, da, Bent?

– Å, det er virkelig en travel jobb å være helseminister. Nå kommer jeg nettopp fra en debatt på Aftenposten TV om reservasjonsmulighet for fastleger.
Les videre