Twitter-svar om psykisk helse-kronikk på Minerva

Kort kommentar om de mange Twitter-diskusjonene om denne Minerva-teksten om åpenhet og psykisk helse – spesifikt til denne tråden:

Les videre

Lenkesamling uke 48

Feiden i Bjerkreim kommune – der ordfører og rådmann ønsket å kaste kontrollutvalgets leder, etter at han hadde informert foreldre om at kommunen hadde underslått informasjon om at Fylkesmannen hadde refset kommunen i mobbesaker som angikk disse samme foreldrene, er nå så noenlunde avsluttet. Etter at juridisk ekspertise hadde slått klart fast at det ikke er ulovlig eller brudd på taushetsplikten å formidle opplysninger fra lukket møte videre til de personene som opplysningene direkte gjelder, besluttet kommunestyrets flertall at utvalget skulle bli sittende. Men rådmannen mener fortsatt at ‘denne praksisen’ (altså at enkeltpersoner kan informeres om at det er blitt gitt villedende informasjon om deres sak i lukket møte) er problematisk og vil gjøre «administrasjonen og alle usikre på hvordan vi skal forholde oss«.

Klassekampen forteller den absurde historien om nestledere i Lørenskog kunstforening som advarer om at de nå «kan føle [seg] presset (…) til å tenke [seg] om to ganger» før de promoterer fremmedkulturelle kunstnere, etter at én – 1 – norsk-irakisk kunster ble sur på dem fordi de omtalte henne som «pakistansk».
Familiene til 22. juli-overlevende i Karasjok krever en ekstern granskning av hvordan kommunen har brukt de statlige midlene som var øremerket til oppfølging av ofrene. Ordføreren reagerer ikke bare med sedvanlig «nå-må-vi-fokusere-på-å-se-framover-og-ikke-henge-fast-ifortiden-og-lete-etter-syndebukker»-svada, men også med en utrolig taktløshet om mangel på anstendig argumentasjon.
Planene om å legge ned spesialavdelingen for behandling av alvorlige angst- og tvangslidelser på St. Olavs Hospital i Trondheim har omsider begynt å få litt bredere medieoppmerksomhet og motstand, med skarpt kritiske artikler både i Dagens Medisin,(med nye eksempler på hvordan helseforetakene ustraffet velger å omgå de klare føringene som er blitt sagt fra helsedepartementet) på Dagbladets debattsider, og lederartikkel i VG.
Minervas Christina Apuzzo plukker fra hverandre nok et eksempel på medias mangel på kritisk holdning til statistikk «som viser at _____» (i dette tilfellet at nordmenns engelskkunnskaper angivelig har falt til et bekymringsverdig lavt nivå).
Med støtte fra de etterlatte, (og etter at straffesaken mot politiet er blitt henlagt) går NRK rettens vei for å få utlevert overvåkningsvideoen som viser hva som skjedde da en psykotisk, men ufarlig, 35-åring døde av kvelning etter å ha blitt holdt tilbake på legevakten.

BI-underslagene

Takket være telefonavlytting fri diktning vanlige bloggjournalistiske metoder, kan undertegnede i dag avsløre hva som kommer til å være NRKs toppsak neste mandag:

———————————————

ØKONOMER STÅR BAK TO AV TRE TILFELLER AV GROVT UNDERSLAG

En fersk undersøkelse gjort av Høgskulen i Skottfjelldal på oppdrag fra NRK har sett på forekomsten av grov økonomisk kriminalitet i Norge de ti siste årene. Granskningen viser at 65% av alle dommer var mot personer som hadde økonomiutdanning på mastergrads nivå eller høyere.

Flere eksperter mener dette er for mange underslag (selv om et par også uttalte at det var «omtrent passe»).

Studien har gått gjennom alle endelige dommer for grov økonomisk kriminalitet i perioden. Målet har vært å finne ut hvor stor andel av underslag som blir begått av økonomiutdannede, hvilke grader som går igjen. Og ikke minst – om det finnes systemfeil som bør rettes opp for å hindre flere underslag.
For til tross for at Norge har lite økonomisk kriminalitet og korrupsjon – og at de færreste økonomer begår underslag eller annen økonomisk kriminalitet – viser NRKs kartlegging en overrepresentasjon av gjerningspersoner med høyere økonomisk utdanning. Les videre