#NRKpsyk – When all else fails: Deny

I kronikken «Fullstendig gale tall fra NRK» tar psykologiprofessor Bjørn Rishovd Rund og førsteamanuensis Anne-Kari Torgalsbøen et krasst oppgjør med NRKs reportasjeserie om «Drap begått av alvorlig psykisk syke«:

I så å si alle tilfeller hvor det er snakk om en alvorlig psykisk lidelse eller utilregnelighet, dreier det seg om en psykose. Dette har journalistene valgt å se bort fra, og dermed bærer det galt av sted. De opererer med fullstendig gale tall på alvorlig psykisk syke drapsmenn. Les videre

BI-underslagene

Takket være telefonavlytting fri diktning vanlige bloggjournalistiske metoder, kan undertegnede i dag avsløre hva som kommer til å være NRKs toppsak neste mandag:

———————————————

ØKONOMER STÅR BAK TO AV TRE TILFELLER AV GROVT UNDERSLAG

En fersk undersøkelse gjort av Høgskulen i Skottfjelldal på oppdrag fra NRK har sett på forekomsten av grov økonomisk kriminalitet i Norge de ti siste årene. Granskningen viser at 65% av alle dommer var mot personer som hadde økonomiutdanning på mastergrads nivå eller høyere.

Flere eksperter mener dette er for mange underslag (selv om et par også uttalte at det var «omtrent passe»).

Studien har gått gjennom alle endelige dommer for grov økonomisk kriminalitet i perioden. Målet har vært å finne ut hvor stor andel av underslag som blir begått av økonomiutdannede, hvilke grader som går igjen. Og ikke minst – om det finnes systemfeil som bør rettes opp for å hindre flere underslag.
For til tross for at Norge har lite økonomisk kriminalitet og korrupsjon – og at de færreste økonomer begår underslag eller annen økonomisk kriminalitet – viser NRKs kartlegging en overrepresentasjon av gjerningspersoner med høyere økonomisk utdanning. Les videre