Alkoholprosentregning

Vinmonopolet opplever sin største salgssvikt på 20 år

kunne TV2 melde på søndag. Av artikkelen fremgår det at tittelen refererer til den prosentvise nedganger i antall liter solgt hver måned, sammenlignet med samme måned året før. For de seneste månedene i år (april, mai og første del av juni) har salget for hver måned ligget 5% lavere enn tilsvarende periode i 2014, og Vinmonopolet opplyser at de ikke har sett tilsvarende tilbakegang siden krisen på begynnelsen av 90-tallet.

Men i ingressen på nettartikkelen (som også blir brukt i deres egen deling på sosiale medier) har TV2 klart å kapitalt misforstå sitt eget oppslag, og skriver (min uth.):

Mens grensehandelen fremdeles øker, har ikke Vinmonopolet solgt mindre siden 1992.

Dette er selvfølgelig tvers gjennom uriktig – at den prosentvise nedgangen (over en veldig kort periode) har vært rekordartet, betyr selvsagt ikke at totalsalget er i nærheten at nivået det var på for 20 år siden. Realiteten er at Vinmopolets salgstall for 2014 lå 125% høyere enn for 1992. De måtte altså ha opplevd samme tilbakegang som i vår kontinuerlig over 16 år før de hadde endt opp med å «selge mindre enn i 1992», slik TV2 feilaktig påstår at de har gjort de siste månedene.

Når tallet er galest, blir avsløringen originalest

Innlegget er også publisert (i forkortet versjon) på Journalisten.no.

[Tilføyelse: Etter megen gremmelse og vrede hos NRK, ble saken midlertidig tatt ned hos Journalisten, for deretter å bli republisert med NRKs tilsvar. Jeg må innrømme at jeg har litt problem med å få riktig tak i innholdet i tilsvaret – NRK-redaktør Kyrre Nakkim mener at jeg kommer med «sterke beskyldninger», men ser ut til å ha vanskelig for å påvise et eneste konkret punkt der jeg gir en misvisende fremstilling – langt mindre noen faktafeil i min artikkel. Se for øvrig resten av Nakkims tilsvar hos journalisten, og mine kommentarer i kommentarfeltet under.]

Mandagens Dagsnytt atten kunne bringe en «avsløring» som var så spennende at den til og med ble ‘teaset’ på Twitter i forkant av sendingen:

Og avsløringen var altså at «Fremskrittspartiet setter nye asylrekorder. Ikke på åtte år har så mange fått opphold og asyl i Norge som i Frps første regjeringsår.» Og programlederen underbygget dette med fakta og tall (mine uthevinger): «4908 personer fikk altså permanent opphold i fjor – 49 % av alle som kom til landet. Begge deler er rekord.» Også senere i sendingen ble statssekretær Kallmyr konfrontert med at Frps standpunkt om at «Gårsdagens innvandringspolitikk ikke er bærekraftig» harmonerte dårlig med det faktum at «Dere setter altså nye rekorder i antallet som får bli her i landet».

Samme opplysning kunne vi lese på NRK.no:

andel-nrk2

Frp setter rekord i å innvilge asyl

Frps handlingsprogram vil ha restriktiv politikk for å innrømme asyl. Likevel slår justisminister Anders Anundsen (Frp), som har anvar for regjeringens asylpolitikk, rekord i antall innvilgede søknader.

.
Nedgang, ikke økning

Men samtidig, i en annen avdeling av NRKs nyhetsredaksjon (nærmere bestemt Dagsrevyen) Les videre