Dagens sitat: Klassekampen og prinsipper

I mandagens lederartikkel i Klassekampen advarer Pål Hellesnes leserne mot å bedrive «taktisk stemmegivning», blant annet med følgende begrunnelse (min uth.):

For det andre kan denne tankegangen [altså taktisk stemmegivning]  – siden den er uprinsipiell – ende i det absurde.

Det er mulig det er jeg som er vanskelig her, men jeg sliter med å forstå den uthevede innskutte bisetningen på annen måte enn at Hellesnes mener at en prinsipiell tankegang ikke vil kunne ende i det absurde.

Og det er kanskje illustrerende for hvorfor mange av oss som egentlig har betydelig sympati med mange av Klassekampens standpunkter likevel betrakter avisen med en viss skepsis.